"Danas se rastajemo s još jednom generacijom maturanata koja je, kao i one prije njih, ostavila pečat u našoj školi i pridonijela njenom razvoju. Zato vam hvala vam što ste bili naši učenici, želim vam uspjeh na završnim ispitima, posebno u nastavku vašeg školovanja, sve najbolje u  budućem životu te da provedete ovaj dan u veselju i zabavi. Zahvaljujem se i profesorima i zaposlenicima naše škole, kao i roditeljima, na odličnoj suradnji", tim se riječima danas ravnatelj Srednje škole Pakrac Dario Čilić u ime svih profesora oprostio od 130 maturanata koji su se okupili na prigodnom programu u Gradskoj sportskoj dvorani Pakrac.

2

Maturante su već tradicionalno poimenično prozvali njihovi razrednici darivavši ih simboličnim poklonima, a prigodnim govorom u ime svih maturanata, oprostili su se i učenici Ana Adžaga te Zvonimir Livančić. I ove godine izabrani su najbolji učenici u generaciji, tako je Sara Vujanić najbolja učenica po uspjehu, Maja Vrabec i Nikola Bjelajac najbolji sportaši dok je Maja Holubek proglašena najredovitijom učenicom s najmanje izostanaka.

"Kad nakon mature odahnete i mnogi iskrižate putove daleko od ovog grada, osvrnite se katkad u mislima na ovu školu s dušom. Ona će čuvati vaše tajne, muke, radosti kao i mnogim generacijama do sada. Na vašim novim stazama želimo vam što  manje dilema", poželjela je maturantima i Anita Dašek, predagoginja pakračke srednje škole.

3

Maturanti će svoj oproštaj tijekom dana proslaviti u gradskim kafićima i na obližnjim izletištima.

VIDI FOTOGALERIJU

Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta pakrackilist.hr

Kao tijelo javnog sektora, Poduzetnički centar d.o.o. je obvezan osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na Poduzetnički centar d.o.o. mrežnu lokaciju pakrackilist.hr.

Status usklađenosti

Mrežna lokacija pakrackilist.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Mrežna lokacija pakrackilist.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:
• prije ispunjavanja obrazaca, korisniku bi trebala biti ponuđena uputa za ispunjavanje
• neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati

Podizanje razine pristupačnosti

U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije pakrackilist.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti
Ova Izjava pripremljena je dana 1. siječnja 2021 godine, sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.
Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.
Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: MS Win10, Mozilla Firefox, Google Chrome, iPhoneXS iOS Safari. Pomoćna tehnologija korištena tijekom testiranja: čitač ekrana NVDA (NonVisual Desktop Access) 2019, čitač ekrana Jaws 2019, VoiceOver, tipkovnica na zaslonu.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne lokacije pakrackilist.hr korisnici mogu uputiti Službeniku za informiranje čije je radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sata putem telefona : +385 34/411-035 ili na e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Poduzetnički centar d.o.o. je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

 

SPORT

 
 
 

[adverts_add moderate="0"]

[button link="http://pakrackilist.hr/oglasnik-registracija" size="expand" icon="fa-th-list" side="left" target="" color="0069B5" textcolor="ffffff"]OBJAVI OGLAS[/button]

[adverts_categories]
[adverts_list columns="3" posts_per_page="12"]

Uz veliki broj dnevnih čitanja, bogate arhive članaka, Pakrački LIST izuzetno je posjećen i prisutan web portal na velikom broj Internet tražilica. U svojoj ponudi imamo nekoliko načina oglašavanja; putem interaktivnih ili statičnih banner reklama ili promotivnih članaka. Obratite nam se s povjerenjem.

Cjenik oglašavanja na našem dnevnom portalu pakrackilist.hr. je sljedeći:

Baner u trajanju od:

7 dana 50€ (+ PDV)

15 dana 75€ (+ PDV)

30 dana 100€ (+PDV)

6 mjeseci 500€ (+PDV)

Godinu dana 850€ (+PDV)

 

Objava promo članka koji se tada nalazi u prvih pet vijesti na portalu:

ako kupac sam dostavlja uz fotografije 30€ (+PDV)

ako mi pišemo uz naše fotografije 60 € (+PDV)

 

 
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Što Vam možemo ponuditi

- 17 interaktivnih i stacionarnih bannerskih pozicija za postavljanje vašeg oglasa
- mogućnost pisanja i postavljanja promo članka na naslovnici a kasnije u arhivi portala Pakrački List
- izrada anketa i propitivanja javnog mjenja putem anketnog sustava Pakračkog Lista
- Full screan reklama - zakup kompletne naslovne stranice kao landing bannera - prema dogovoru
- podložna reklama - prikaz reklame u sklopu podloge naslovne ili ostalih stranica
- plutajuće reklame koje se prikazuju u pozicijama F2 i F3
- kupnja linkova u tekstovima ili long tail fraza s linkom na vaše web sjedište

Sve reklame imaju mogućnost kupnje u vidu određenog broja klikova, prikaza, termina i sl.


Oglasne pozicije na naslovnici

Oglasne pozicije na ostalim stranicama


Oglasne pozicije u mobilnom prikazu