Pružanje pomoći i upoznavanje članstva s novim zakonima i propisima s posebnim osvrtom na one koji se odnose na zaštitu invalidnih osoba te pružanje pravne pomoći članovima koji iskažu potrebu za zakonskim beneficijama bit će glavne odrednice rada u idućoj godini Udruge invalida rada Pakrac-Lipik,  zaključak je današnje njene skupštine koja je imala za cilj isključivo utvrditi program rada i financiranja u idućoj godini.

Među povlasticama o kojima predstavnici udruge savjetuju svoje članove nalaze se i popusti za televizijsku i telefonsku  pretplatu. Tako za RTV pretplatu mogu se ostvariti popust od 50 posto dok za telekomunikacijsku pretplatu kod T-COM-a popust do 70 posto, ovisno o intenzitetu  tjelesnog oštećenja.

Osim toga kako je istaknula u predloženom programu rada predsjednica Zdenka Lulić,  Udruga planira, kao i do sada niz manifestacija, sudjelovanje u aktivnostima svog saveza na razini Hrvatske, organizacija više radionica, suradnju sa sličnim socijalnim lokalnim udrugama i sudjelovanje u manifestacijama gradova Pakrac i Lipik. Za to im je potrebno oko 38.000 kuna koje namjeravaju namaknuti  od članarine (8.300 kn), raznih vlastitih prihoda (4.000 kn), proračuna gradova Pakraca (6.000 kn), Lipika (8.0000 kn) i Županije (6.0000 kn), čime  bi došli na ovogodišnju razinu.

Problem su i nedovršeni objekti Udruge u Pakracu u Ulici Augusta Cesarca u dvorištu koje dijele s lokalnom Maticom umirovljenika. Potrebno je postaviti fasadu na glavni objekt, te urediti podrumske prostorije i sanitarni čvor.

Pakračka gradonačelnica Anamarija Blažević, jedini gost na Skupštini, osim pohvale dosadašnjem radu posebice u dijelu koji se odnosi na suradnju s gradskom upravom, srodnim lokalnim udrugama i sudjelovanje u gradskim manifestacijama, predložila im je da u tijeku 2017. godine izrade detaljan troškovnik i plan neophodnih radova na dovršetku izgradnje prostora Udruge i njihovoj legalizaciji koju već godinama prate birokratski apsurdi, u čije financiranje bi se uključio gradski proračun u proljeće 2018. godine kada Udruga obilježava 50-godina postojanja.

Mada na području Pakraca i Lipika ima više od 800 registriranih  invalida rada, u Udrugu je uključeno 107 članova s plaćenom godišnjom članarinom od 80 kuna, a ona je možda razlog što neki od njih nisu uključeni u rad Udruge, rečeno je u raspravi. Stoga je gradonačelnica predložila da razmisle o uvođenju metode fleksibilnije naplate članarine kako ona nikome od invalida rada s ovog područja ne bi bila prepreka za uključivanje u rad Udruge koja im može pomoći u ostvarivanju njihovih prava.