gv glavna

Jednoglasno su jučer prihvaćene sve točke dnevnog reda na 16. sjednici Gradskog vijeća Pakrac, održanoj u velikoj vijećnici zgrade gradske uprave, od čega izdvajamo ukidanje mjesnih odbora, osnivanje vlastitog pogona Grada Pakraca i utvrđenje visine poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak za porezne obveznike na području Grada Pakraca.

Prva točka dnevnog reda odnosila se na izglasavanje novog četverogodišnjeg mandata dosadašnjoj ravnateljici Gradske knjižnice Pakrac Moniki Lucić Fider koja je na nedavno završenom natječaju bila jedini kandidat. Novi mandat imenovanoj ravnateljici započinje 1. siječnja iduće godine, a vijećnici su se pozitivno izjasnili o njenom dosadašnjem radu.

Zbog izmjena Zakona o savjetima mladih donesena je Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Pakraca kako bi se uskladili sa Zakonom, pri čemu je najvažnija izmjena smanjenje broja članova Savjeta na tri osobe, objasnio je Marijan Širac, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i gospodarstvo. Zoran Krejči (SDP) je izrazio zadovoljstvo odlukom uz nadu da će s manjim brojem ljudi Savjet mladih biti na razini na kojoj je dosad bio, ako ne i boljoj te komentirao kako je teško naći dovoljno entuzijasta za društveno koristan rad. Jednako su konstatirali i gradonačelnica Blažević te predsjednik vijeća Ivančić.

Prihvaćen je Prijedlog Odluke o sklapanju Memoranduma o razumijevanju između Grada Pakraca i Grada Mykhailivka, Zaporiška oblast, Ukrajina. Do suradnje gradova došlo je na zahtjev Udruge gradova, čiji smo član, o sudjelovanju Pakraca u projektu kojim bi prihvatio dvoje predstavnika ukrajinskog grada kojima bi bili mentori, a s ciljem postizanja suradnje i razmjene iskustava. S obzirom da su predstavnici Grada Mykhailivka već završili svoj boravak u našem gradu, postavilo se pitanje svrhe potpisivanja Memoranduma na što je gradonačelnica odgovorila da bi se projekt trebao nastaviti pa je zbog toga Odluka donesena pred Gradsko vijeće.

gv hdz

Na dnevnom redu bila je i izmjena Statuta Grada radi usklađenja s pozitivnim propisima RH (prelazak s kune na euro) i bolja organizacija mjesne samouprave, pojasnio je Tomislav Petrač, pročelnik Upravnog odjela za pravne poslove i financije. Naime, uočeno je da dugi niz godina građani svoje probleme, koji su u nadležnosti Grada, ne rješavaju putem postojećih mjesnih odbora već putem gradskih vijećnika, koji na sjednicama Gradskog vijeća pokreću inicijative i daju prijedloge za njihovo rješavanje ili osobnim dolaskom i kontaktom s gradonačelnikom. Samim tim, mjesna samouprava na području Grada Pakraca organizirana u obliku mjesnih odbora ne ispunjava svoju društvenu ulogu. Također, izbori za članove Vijeća mjesnih odbora iziskuju troškove od minimalno 15.000 eura na više, što nisu zanemariva sredstva te bi se ista mogla utrošiti na konkretne komunalne zahvate u Gradu. Zbog toga je predloženo, a potom i usvojeno, ukidanje mjesnih odbora i organizacija mjesne samouprave putem zborova građana. Gradonačelnica je naglasila da se ovom odlukom ne brišu mjesni odbori, već ostaje mogućnost naknadne organizacije ako se u budućnosti pokaže potreba, no smatra da je zbor građana ipak lakše organizirati, transparentnije je i demokratičnije. Krejči je dodao da ima sve manje ljudi i sve manje onih koji su se spremni angažirati jer je zadatak predsjednika mjesnog odbora vremenski i energetski zahtjevan te će na ovaj način građani brže i efikasnije komunicirati s Gradskom Upravom.

Vlastiti pogon vraćen Gradu

Donesena je i Odluka o osnivanju vlastitog pogona kao novog upravnog tijela Grada Pakraca za obavljanje komunalnih djelatnosti, a koji je neko vrijeme bio ustrojen pri Poduzetničkom centru Pakrac. Kako je objasnila gradonačelnica, vlastiti pogon bio je izdvojen u PCP jer prema Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi, Grad nije smio više od 20 posto izvornih prihoda izdvajati za plaće. Prema novom Zakonu, taj limit je 18 posto, ali od ukupnih prihoda, što je puno veći iznos, zbog čega je vlastiti pogon vraćen. Pojasnila je i da se PCP-u za izvršenje njihovih usluga morao plaćati PDV, što sad neće biti slučaj te da će pogon bolje funkcionirati kad je ustrojen direktno pri Gradu. „Sad je zadatak ojačati pogon jer ih ima malo za sve ono što mi kao zajednica očekujemo od njih, a osim što moramo ojačati ljudske kapacitete, trebamo predvidjeti određena sredstva kroz novi proračun i za radne strojeve“, zaključila je gradonačelnica. Zoran Krejči (SDP) je upitao što će biti s plaćama radnika vlastitog pogona, jer smatra kako su one minimalne, na što je gradonačelnica odgovorila kako su sva prava prenijeli, porasla im je plaća, a također im je svaki prekovremeni sat plaćen, dobivaju dodatne stimulacije, jubilarne nagrade i slično.

gv prčelnici

Zbog povećanja plaća, odnosno usklađivanja i korigiranja koeficijenata svim zaposlenicima Gradske uprave i potpisnicima kolektivnog ugovora kao i gradonačelnici te njenoj zamjenici, izglasane su dvije tehničke odluke tog karaktera.

Za kraj, donesene su dvije odluke vezane za poreze. Prvom, Odlukom o lokalnim porezima Grada Pakraca definirano je da se porez na potrošnju plaća po stopi od 3 posto, dok se porez na kuće za odmor plaća u iznosu od 1,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor. Zbog ukidanja prireza na državnoj razini trebala se izmijeniti ranija odluka po kojoj je prirez iznosio 7 posto.  Također, zbog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak donesena je Odluka kojom se utvrđuje visina poreznih stopa (niža i viša) godišnjeg poreza na dohodak za porezne obveznike na području Grada Pakraca. Utvrđeno je da će niža porezna stopa iznositi 20 posto, a viša porezna stopa 30 posto. „S obzirom na svoje projekcije, donijeli smo stope u ovim visinama kako bi punjenje proračuna bilo na otprilike jednakom nivou radi osiguravanja poslovanja na razini Grada Pakraca“, pojasnio je pročelnik Petrač. S visinama poreznih stopa poreza na dohodak složili su se i u SDP-u rekavši da su dobro odmjerene. Gradonačelnica je pojasnila da „Grad s poreznom stopom od 20 posto (koju će plaćati većina građana) može pratiti sve projekte koje trenutno provodi i koje planira, tekuće rashode, ali i materijalna prava zaposlenika, koja će vremenom vjerojatno morati opet rasti. Mijenja se i porezna olakšica, te se nadam da će velik dio naših građana osjetiti posljedice ovih odluka.“