Već tradicionalno naša redakcija, u želji da se naši maturanti istaknu i na ovaj način pohvale, pokušala je prikupiti što više informacija o upisanim fakultetima tako što su nam se učenici, oni koji su željeli da njihovo ime bude javno objavljeno, javljali. Bilo je i učenika koji nisu htjeli javno istupiti, a položili su državnu maturu i upisali fakultet i njihovu želju smo poštovali. Stoga, razumljivo, popis nije potpun.

Poznato je da je od naših gimnazijskih maturanata Lana Žoldoš upisala studij Biotehnologije i istraživanje lijekova u Rijeci, Franjica Haramija studirat će Engleski jezik i književnost i Talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Rijeci, kao i  Lucija Grgić koja će na istom fakultetu studirati Njemački jezik i književnost i Hrvatski jezik i književnost. Pravni fakultet u Zagrebu upisale su Ivana Grgić i Nika Zelić, Hana Ivanović upisala je Učiteljski fakultet Slavonski Brod, Ana Škondro Učiteljski studij u Gospiću, Lora Klaić studirat će turizam na VERN-u u Zagrebu dok je Stela Sarić upisala farmaciju na  Farmaceutsko-biokemijski fakultetu u Zagrebu.

Što se tiče izbora studijskih programa i ove godine su učenici medicinskog usmjerenja birali najvećim dijelom studij sestrinstva. Tako su Tena Birgeš i Ivan Ristić upisali sestrinstvo u Novoj Gradiški, Katarina Puharić, Sanda Doležal i Antonija Polak u Zagrebu dok su Marta Pritišanac i Vilim Jakovljević upisali studij sestrinstva u Bjelovaru.

Fizioterapeuti su ove godine u ljetnom roku slično prethodnim godinama u najvećem broju prijavljivali studij fizioterapije. Uvjete za upis na izvanredni stručni studij fizioterapije u Pakracu ostvarilo je 10 kandidata, a ostali kandidati su stekli pravo upisa na izvanredni stručni studij fizioterapije u Varaždinu i stručni studij fizioterapije u Zagrebu, no nisu željeli da im se imena javno objave.

Rezultati državne mature lošiji nego prošle godine

Objavom konačnih rezultata državne mature za srednjoškolce završilo je najstresnije razdoblje, pa tako i za 81 maturanta Srednje škole Pakrac koji su ostvarili uvjete pristupanja državnoj maturi od ovogodišnjih 91 učenika završnih razreda.

Ispite državne mature u završnim razredima četverogodišnjih (opća gimnazija, fizioterapeutski tehničar i građevinski tehničar) i petogodišnjeg programa (medicinska sestra/tehničar opće njege) ove godine prijavio je 81 učenik. Od tog broja 11 učenika su u gimnazijskom programu, a 70 učenika je iz strukovnih programa, a pravo pristupanja ispitima državne mature u ljetnom roku imalo je 79 učenika.

Državna matura, već uobičajeno, sastojala se od obvezatnoga (Hrvatski jezik, Matematika i strani jezik) te izbornoga dijela, a za polaganje se u jednome roku moglo prijaviti najviše šest izbornih predmeta.

Za višu, A razinu ispita iz Hrvatskog jezika odlučilo se 39 učenika pakračke srednje škole, nižu B razinu Hrvatskog jezika polagalo je 40 učenika, Engleski jezik A razinu 16 učenika (B razinu Engleskog jezika 55 učenika), Njemački jezik A razinu petero (B razinu Njemačkog jezika 6 učenika). Za Matematiku B razine odlučilo se 75 maturanata, a za A razinu samo njih 4.

Što se tiče izbornih predmeta, učenici su se ove, kao i prethodnih godina, u najvećem broju opredijelili za Biologiju (18 učenika), Kemiju (8 učenika), Fiziku (8 učenika) i Psihologiju (8 učenika) te po jedan učenik iz Politike i gospodarstva, Sociologije, Talijanskog jezika A razine i Vjeronauka.

Profesor Jonatan Berlančić, ispitni koordinator u Srednjoj školi Pakrac, uspoređujući rezultate državne mature kao najlošije do sad koje je objavio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja s postignutim rezultatima učenika naše škole, ističe da se u najvećem dijelu poklapaju.

„Najviše je negativnih ocjena iz Hrvatskog jezika na B razini i Matematici B razina. Generalno rečeno, rezultati učenika nisu na razini prošlogodišnjih, no učenici su ove godine u usporedbi s prošlom godinom bolje napisali ispite iz Njemačkog jezika na obje razine i na ispitu iz Engleskog jezika na B razini. Istaknuo bih na kraju jako dobre rezultate učenice naše  gimnazije koje je postigla ocjenu odličan  na ispitima iz Hrvatskog i Engleskog jezika na A razini, te ocjenu odličan na ispitu iz Kemije, ali i učenice u obrazovnom programu fizioterapeutski tehničar koja je na ispitu iz Hrvatskog jezika B razine postigla ocjenu odličan (rang 25. u generaciji), rekao  je profesor Berlančić istaknuvši kako su učenici u školi  tijekom nastavne godine imali mogućnost dodatnih priprema za ispite državne mature.

Do danas traju prijave ispita državne mature u jesenskom roku. Provedba ispita je od 21. kolovoza do 6. rujna, a konačni rezultati biti će objavljeni 17. rujna.