Grad Pakrac i Srednja škola Pakrac  danas su obnovili ugovor o korištenju poslovnog prostora za potrebe izvođenja studijskog programa fizioterapije kao dislociranog stručnog studija Zdravstvenog veleučilišta Zagreb. Ugovorom koji su potpisali gradonačelnica Anamarija Blažević i ravnatelj  Dario Čilić, bez naknade se ustupa Gradu za tu namjenu prostor takozvane zgrade pedagoške akademije na Praulji.

Prvi takav ugovor potpisan je prije pet godina kada je Zdravstveno veleučilište Zagreb počelo s dislociranim studijem u Pakracu.

Tom prilikom ravnatelj Čilić najavio je da će dogodine biti napravljen na zgradi novi krov u vrijednosti od oko 400.000 kuna koji su Škola i Županija osigurali na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova. Obnova će započeti na proljeće.