2022 05 02 17.29.26 Medium

Predstavljanjem Scrinie Slavonice: Godišnjaka Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, brojeva 20 (2020) i 21 (2021) te predavanjem stručnjaka iz Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata naziva „Domovinski rat očima povjesničara“ sinoć je u gradskoj vijećnici kurije Janković završeno obilježavanje 27. obljetnice VRO „Bljesak“ u organizaciji Udruge hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika, Muzeja grada Pakraca, Gradske knjižnice Pakrac i Grada Pakraca.

Časopis Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest Scrinia Slavonica predstavli su prof.dr.sc. Miroslav Akmadža, voditelj Podružnice te dr.sc. Stanko Andrić, glavni urednik časopisa rekavši kako ova publikacija izlazi jednom godišnje i objavljuje radove posvećene povijesti Slavonije, Srijema i hrvatskog dijela Baranje. Časopis nastoji konstituirati regionalnu slavonsku povijest kao mogući okvir sustavnog historiografskog istraživanja, a izlazi od 2001. godine. Suradnja ove dvije institucije traje godinama, a najvidljiviji rezultat su brojni članci o Domovinskom ratu koji se objavljuju u Godišnjaku Podružnice. Na naslovnici 20. broja ovog godišnjaka nalazi se fotografija iz Pakraca, upravo iz Bljeska.

2022 05 02 17.29.52 Medium

Andrić je naglasio kako je Podružnica za povijest Slavonija objavila više od 100 različitih naslova, knjiga, monografija, zbornika i radova te izdanja izvorne povijesne građe. Časopis se bavi raznim razdobljima povijesti među kojima je i najnovija povijest, cjelokupno razdoblje od izlaska Hrvatske iz Jugoslavije, nastanka samostalne Hrvatske do Domovinskog rata.

2022 05 02 17.58.30 Medium

Dr.sc. Ana Holjevac Tuković, voditeljica Odjela arhivskog gradiva Domovinskog rata, održala je predavanje "Arhivski fondovi srpske provenijencije pohranjeni u Hrvatskome memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata" koja je prezentirala pregled arhivskih fondova i zbirki nastalih radom paradržavnih civilnih i vojnih ustanova te postrojbi pobunjenih Srba na okupiranom području Republike Hrvatske: skupštine i vlade Republike Srpske Krajine, pripadajućih ministarstava, pravosudnih i upravnih tijela na lokalnoj razini, političkih stranaka i udruga, te zonskih štabova i njihovih sljednika, korpusā Srpske vojske Krajine. Oblikovani arhivski fondovi i zbirke većim dijelom pripadaju cjelini arhivskog gradiva Republike Srpske Krajine, prikupljenog nakon oslobodilačkih vojno-redarstvenih operacija Bljesak i Oluja.

2022 05 02 18.38.30 Medium

O samoj djelatnosti Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, posebno izdavačkoj djelatnosti, govorio je njegov ravnatelj izv. prof., dr. sc. Ante Nazor. On je ukratko predstavio neke od značajnih publikacija koji su izdali poput „Domovinski rat i zločini nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini, 1991. -1995.“, „Dokumenti „RSK“ – Bljesak i Oluja“, „Progon i stradanje Hrvata u Vojvodini tijekom Domovinskog rata“ te „Transkripti sjednica Hrvatskog sabora 24. - 25 lipnja 1991. i 8. listopada 1991.“ rekavši kako su sve izdane knjige, publikacije ili  članci potkrijepljeni stvarnim izvješćima i dokumentima iz vremena Domovinskog rata. „Moramo biti svjesni kao građani Hrvatske da je Hrvatska izvojevana u jednoj teškoj i krvavoj borbi uz velike žrtve te da je napokon devedesetih godina ostvaren san neovisne Hrvatske što je bio san generacija. Nikad ne smijemo zaboraviti koja je cijena naše slobode, a trud, znanje, improvizacija i vještine sve se to može postići i u Hrvatskoj. Ne treba gubiti nadu, na mladima je da urede svoju državu kako žele i dosanjaju svoje hrvatske snove, poručio je okupljenima ravnatelj Ante Nazor.

Goste i predavače pozdravili su i Jelena Hihlik, ravnateljica Muzeja grada Pakraca, gradonačelnica Anamarija Blažević te Miroslav Ivančić, predsjednik Udruge hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika, zahvalivši na profesionalnom angažmanu i promicanju vrijednosti Domovinskog rata ističući prvenstveno znanstvene činjenice kako bi mlađe generacije nastavile izgradnju hrvatske države na pravim temeljima.

2022 05 02 18.51.42 Medium

2022 05 02 18.52.02 Medium