županija Dan državnosti 2024

Jasminka glavna

Iako se broj nezaposlenih osoba na pakračkom Zavodu za zapošljavanje svakim mjesecom smanjuje, istovremeno poslodavci sve teže pronalaze adekvatnu radnu snagu, osobito u deficitarnim zanimanjima. Pa tako dok domaći ljudi svoj posao i bolji život traže u drugim zemljama Europske Unije, na pakračkim ulicama sve češće susrećemo radnike iz nekih dalekih zemalja… O svemu tome, kao i o mjerama koje su na raspolaganju nezaposlenim osobama i poslodavcima, razgovarali smo s Jasminkom Antunović, predstojnicom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Požega.

Koliki je broj nezaposlenih osoba u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na području Ispostave Pakrac i ako ih možete usporediti s prethodnim godinama?

U evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega u Ispostavi Pakrac na dan 31. prosinca 2023. godine evidentirano je 407 nezaposlenih osoba. Za usporedbu, prije deset godina, u istom razdoblju 2013. godine, na području Ispostave Pakrac evidentirano je 1.465 nezaposlenih osoba. Slijedom toga možemo zaključiti kako se broj nezaposlenih osoba u zadnjih deset godina smanjio za 1.058 nezaposlenih osoba. Potrebe za radnicima u 2023. godini su bile evidentirane za 671 nezaposlenom osobom, što je više za 258 u odnosu na 2013. godinu. Možemo konstatirati da se je broj nezaposlenih osoba u zadnjih deset godina smanjio za skoro tri puta, a broj slobodnih radnih mjesta povećao i to je promijenilo trendove na tržištu rada: nekad je ponuda premašivala potražnju, a danas je obrnuto - radnika nedostaje. Posebno ih nedostaje u deficitarnim zanimanjima.

Koje se mjere provode kako bi se potaknulo mlade na školovanje u deficitarnim zanimanjima?

Na temelju Uredbe Vlade Republike Hrvatske o praćenju, analizi i predviđanju potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima te izradi i uzimanju u obzir preporuka za obrazovnu upisnu politiku, područne službe i uredi HZZ uz koordinaciju od strane Središnjeg ureda provode analizu i prognozu potreba tržišta za pojedinim zvanjima te izrađuju preporuke za obrazovnu upisnu politiku.

Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja u 2024. godini najbolje oslikavaju trenutno stanje na tržištu rada te sadrže obrazovne programe u kojima treba povećati ili smanjiti broj upisanih i stipendiranih učenika i studenata (deficitarna i suficitarna zanimanja). Izrađuju se na temelju relevantnih informacija o stanju, kretanju i budućim promjenama na lokalnom odnosno regionalnom tržištu rada.

Nadalje, osim navedenih Preporuka kojima pokušavamo utjecati na obrazovni sustav redovito provodimo aktivnosti informiranja učenika u svim osnovnim i srednjim školama s područja Požeško-slavonske županije te studenata Sveučilišta o najtraženijim zanimanjima na našem području.

 

Redovito informiranje i savjetovanje učenika

Provodite li u pakračkim školama kakvo informiranje, odnosno profesionalno usmjeravanje učenika?

HZZ Područni ured Požega tijekom 2023. godine nastavio je s pružanjem dugogodišnje usluge profesionalnog usmjeravanja učenicima završnih razreda osnovne i srednje škole. Prednost obrade imaju učenici osnovne škole s teškoćama u razvoju koji nastavu pohađaju po primjerenom programu školovanja te učenici s većim zdravstvenim teškoćama. Navedene skupine učenika prolaze psihološko-medicinsku obradu temeljem koje se izdaje mišljenje stručnog tima za profesionalno usmjeravanje radi stjecanja pogodnosti pri upisu učenika s teškoćama u razvoju i/ili većim zdravstvenim teškoćama.

Osim individualne usluge profesionalnog usmjeravanja tijekom 2023. godine provodili smo grupna informiranja/radionice u srednjim školama. Nadalje, neodlučni učenici imaju otvorenu mogućnost zatražiti uslugu profesionalnog usmjeravanja i sve informacije vezane za upis u Centru za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područnom uredu Požega.

Učenicima svih škola u Pakracu, Lipiku i Poljani dostupne su sve usluge profesionalnog usmjeravanja što uključuje i profesionalno savjetovanje koje realiziramo dolaskom naših savjetnica u školu. Ovakva organizacija omogućuje veći obuhvat učenika kojima je potrebna pomoć u odluci o nastavku školovanja ili zapošljavanja ako je riječ o učenicima srednje škole.

Spomenuli ste CISOK. Koje usluge se najčešće traže i postoji li mogućnost pružanja usluga u Pakracu zainteresiranim osobama s našeg područja?

Usluge Centra posebno su usmjerene na davanje informacija i savjetovanje o školskom sustavu za učenike osnovnih i srednjih škola, studente, davanje informacija o mogućnostima zaposlenja za nezaposlene osobe, opisima zanimanja i mogućnostima obrazovanja za tražitelje zaposlenja, ali i na suradnju s partnerima i dionicima u profesionalnom usmjeravanju i zapošljavanju, poput poslodavaca i stručnjaka za profesionalno usmjeravanje.

U 2023. godini usluge je zatražilo preko 1.200 osoba. Održane su 62 grupne aktivnosti na kojima su sudjelovale 1.144 osobe.

Mnoge usluge CISOK-a dostupne su preko on-line alata (samoprocjena interesa i osobina, informacije o mogućnostima obrazovanje, zapošljavanja i slično) koji kao rezultat daju korisnicima određenu razinu procjene, savjeta i/ili ga upućuju na dalje traženje informacija. Nakon toga korisnici se mogu obratiti savjetnici telefonom ili e-mailom. Nažalost, ovakav oblik usluga CISOK-a je jedino što zasad možemo ponuditi u Pakracu.

U zadnje vrijeme dosta se spominju vaučeri za obrazovanje. Koje osobe ih mogu koristiti, gdje se obavlja osposobljavanje te koji su programi najzanimljiviji polaznicima?

Sustav vaučera sastavni je dio Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. i predstavlja financijski instrument dodjele javnih sredstava za obrazovanje odraslih. Započeo je s provedbom 1. travnja 2022. te je planirano njegovo provođenje sve do lipnja 2026. godine s ciljem pružanja mogućnosti besplatnog ili sufinanciranog obrazovanja za programe obrazovanja koji rezultiraju stjecanjem digitalnih, zelenih i ostalih vještina. Uz određene iznimke, vaučere mogu koristiti sve zaposlene i nezaposlene osobe s navršenih 15 godina života, a korisnik sam bira obrazovni program i pružatelja obrazovanja.

Jasminka 2

U Požeško-slavonskoj županiji od početka programa vaučere je iskoristilo 224 korisnika, u tijeku je obrazovanje za njih 98, a 25 polaznika čeka početak obrazovanja.

S područja Ispostave Pakrac do sada obrazovanje putem vaučera je završilo 19 osoba. Petero ih je trenutno na obrazovanju, a njih 7 čeka početak obrazovanja. Najveći interes je za programe rukovanje viličarom u skladišnom prostoru i knjigovođa/knjigovotkinja, a također imamo i velik broj zainteresiranih za različite digitalne programe kao što su Python, Front-End te Back-End developeri i slično.

Na koji način se ostvaruje suradnja s poslodavcima?

Hrvatski zavod za zapošljavanje kontinuirano radi na uspostavi suradnje s poslodavcima koji nisu koristili usluge Zavoda, kao i na jačanju suradnje s poslodavcima koji redovito koriste naše usluge. S obzirom na učestale promjene na tržištu rada koje zahtijevaju bržu prilagodbu poslodavaca u skladu s trenutnim potrebama i suvremenim trendovima, posebice je istaknuta važnost ureda za poslodavce kao jedinstvenog mjesta koje proaktivnim pristupom poslodavcima pruža sve potrebne informacije u vidu zapošljavanja, osposobljavanja i usavršavanja radne snage.

Odsjek za rad s poslodavcima obavlja sve poslove iz svog djelokruga rada, koordinira aktivnosti Zavoda prema poslodavcima, vodi baze podataka o svim poslodavcima na svom području, izrađuje plan obilaska poslodavaca, unaprjeđuje i razvija komunikaciju s poslodavcima te pruža savjetodavnu pomoć poslodavcima. Intenzivno radi i na promociji usluga Zavoda za poslodavce s naglaskom na promociji mjera aktivne politike zapošljavanja. Na navedenim promocijama koje su održane tijekom veljače i ožujka 2023. godine sudjelovalo je ukupno 100 sudionika. Promocije su održane u Požegi, Pakracu i Pleternici u suradnji s HGK Požega.

Koje su mjere bile dostupne za poslodavce i nezaposlene osobe u 2023.godini?

Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2023.godine su uključivale sljedeće mjere: Potpore za zapošljavanje, Potpore za pripravništvo, Potpore za pripravništvo u javnim službama, Potpore za samozapošljavanje, Mobilnost radne snage – Biram Hrvatsku, Potpore za usavršavanje, Obrazovanje i osposobljavanje, potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena, Javni rad i Stalni sezonac.

Posebno bi istaknula mjeru Osposobljavanje na radnom mjestu u kojoj poslodavci imaju mogućnost osposobiti nezaposlenu osobu za rad na konkretnom radnom mjestu u svom poslovnom subjektu, pri čemu Hrvatski zavod za zapošljavanje poslodavcu financira troškove mentorstva, a nezaposlenoj osobi osigurava novčanu pomoć i putni trošak za vrijeme osposobljavanja. Kroz ovu mjeru, poslodavac ima mogućnost uvesti radnika u posao uz minimalne troškove, a nakon provedenog osposobljavanja može ga zaposliti uz dodatno sufinanciranje radnog odnosa kroz mjeru Potpora za zapošljavanje.

Također, za poslodavce koji imaju potrebu prilagoditi postojeće radnike novim poslovnim procesima i organizaciji rada u ponudi je mjera Potpore za usavršavanje kroz koju se poslodavcu sufinancira 75 posto ukupnog troška usavršavanja radnika u najdužem trajanju do 12 mjeseci.

Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Požega je zaključno s 2023. godinom provodio mjeru obrazovanja nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja te su u različite obrazovne programe uključene 143 osobe. Na području Ispostave Pakrac uključeno je 11 osoba u program osposobljavanja za njegovatelja/icu starijih i nemoćnih i 10 osoba za rukovatelja/icu viličarom.

 

Pakračani zainteresirani za Potpore

U Pakracu se prošle godine otvorilo dosta obrta za koje su vlasnici „povukli“ sredstva HZZ-a. Imate li informaciju koliko je njih koristilo mjere na području Ispostave Pakrac u 2023. godini?

U 2023. godini 21 poduzetnik sa područja Ispostave Pakrac je koristio mjere Potpore za zapošljavanje i Potpore za pripravništvo u trajanju 12, odnosno 24 mjeseca za ukupno 26 nezaposlenih osoba koje su nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Potpore za samozapošljavanje su u 2023. godini dodijeljene 11 nezaposlenim osobama koje su odlučile pokrenuti vlastiti posao sa područja Ispostave Pakrac. Dodijeljene potpore u iznosu od 7.000,00 eura do 15.000,00 eura su namijenjene za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta.

U mjeru Osposobljavanje na radnom mjestu čiji je cilj omogućiti nezaposlenim osobama stjecanje kompetencija za novo zapošljavanje je u 2023. godinu uključeno 29 nezaposlenih osoba kod 7 poslodavaca sa područja Ispostave Pakrac.

Kakav je interes nezaposlenih osoba za sezonskim radom na Jadranu? Je li „sezonce“ zamijenila uvozna radna snaga?

Sezonsko zapošljavanje na moru važno je za lokalno tržište rada. U 2023. godini s područja Ispostave Pakrac zaposlene su 73 osobe na sezonskim poslovima na moru dok je u 2022. godini bilo zaposleno 80 osoba. Ženska populacija i dalje je dominantna u sezonskom zapošljavaju na moru, udio zaposlenih žena u 2022. godini je bio veći u odnosu na muškarce i iznosio je 59,6%. Većina radnika koji su u 2022. zaposleni u sezonskim poslovima na moru, bili su u dobi do 29 godina (50,9%), a prosječna starost zaposlenih u Pakracu je 35,36. Gledajući nekoliko godina unazad primjetno je da se prosječna starost zaposlenih povećava, u 2018. iznosila je 32,6 godine, u 2019. 33,1 godine te u 2020. 34,53 godine. Povećanje prosječne starosti zaposlenih može se dovesti u vezu s iseljavanjem radne snage i povećanjem udjela osoba starije dobi, posljedicom općeg nedostatka sezonske radne snage te uključivanjem sve većeg broja umirovljenika u svijet rada. Tri četvrtine (76,96%) svih zaposlenih u sezonskim poslovima zaposleni su u "klasičnim" sezonskim zanimanjima (kuhari, konobari, sobarice/čistačice i srodna zanimanja). Žene su se pretežno zapošljavale u zanimanjima: sobarica, čistačica, kuhinjska radnica, prodavačica, pomoćna kuharica i pomoćna konobarica, a muškarci u zanimanjima: konobar, kuhar, pekar, vozač, zaštitar i skladišni radnik.

Kad govorimo o uvozu radne snage, koliko je stranih radnika u PSŽ-u, odnosno na području Pakraca i kolika je potražnja za radnom snagom iz drugih država? Odakle dolaze i gdje se najčešće zapošljavaju?

Novim Zakonom o strancima, koji je na snazi od 1. siječnja 2021., umjesto kvotnog sustava propisan je novi model zapošljavanja državljana trećih zemalja. Sukladno istome, Vlada Republike Hrvatske ne utvrđuje godišnju kvotu dozvola za zapošljavanje državljana trećih zemalja u RH, već se poslodavci moraju prvo obratiti HZZ-u, koji prije odobrenja uvoza radne snage iz trećih zemalja, provodi tzv. test tržišta rada, odnosno postupak posredovanja s ciljem pronalaska radne snage na domaćem tržištu rada. U slučaju nepronalaženja domaće radne snage, HZZ će poslodavcu dostaviti obavijest o rezultatu tržišta rada, a poslodavac može u roku od 90 dana od zaprimanja te obavijesti podnijeti zahtjev MUP-u za izdavanje dozvole za boravak i rad za određenog državljanina treće zemlje.

Jasminka 3

Prema tome, od 1. siječnja 2023. do zaključno 31. prosinca 2023. godine, ukupno je doneseno 135 mišljenja na zahtjeve za izdavanje dozvola za boravak i rad koji su kao mjesto rada naveli područja Grada Pakraca i Grada Lipika. Od ukupno 135 donesenih mišljenja njih 88 su bila pozitivna, a 47 ih je negativno. Najveći broj zaprimljenih zahtjeva odnosi se na zanimanja iz sektora prometa i graditeljstva: vozač teretnog vozila (ukupno 42 zahtjeva od kojih je 39 riješeno pozitivno), soboslikar (20 zahtjeva, svi riješeni pozitivno), zidar (13, svi pozitivno), monter građevinskih elemenata (8, pozitivno 5) i fasader (4, svi pozitivno). Najveći broj stranih radnika dolazi iz Bosne i Hercegovine (26), Nepala (23), Sjeverne Makedonije (19), Alžira (6), Indije (5) i Srbije (5).

U Pakracu boravi 30-ak ukrajinskih državljana. Znate li koliko ih je prijavljeno u evidenciji HZZ-a, odnosno kako se oni mogu uključiti na tržište rada?

Od 10. rujna 2022. i ruske agresije na Ukrajinu pa sve do kraja studenog 2023. godine u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PU Požega prijavljeno je 70 ukrajinskih državljana sa statusom stranca pod privremenom zaštitom. Trenutno u Ispostavi Pakrac ima prijavljeno 7 ukrajinskih državljana. Važno je napomenuti kako su stranci pod privremenom zaštitom, sukladno Zakonu o tržištu rada, u potpunosti izjednačeni s hrvatskim državljanima u pravima i obvezama koje se odnose na tržište rada. U navedenom razdoblju, Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Požega, u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem i Hrvatskim zavodom za socijalni rad, pružio je ukrajinskim državljanima, ali i zainteresiranim poslodavcima sve potrebne informacije s ciljem njihove integracije u društvo i uključivanja na tržište rada. Rezultat navedenog su 35 osobe koje su koristile mjere aktivne politike zapošljavanja.

 

Projekt „Zaželio“ donio dobre rezultate cijeloj zajednici

Jedan od najznačajnijih projekata na području naše županije, ali i cijele Hrvatske je projekt Zaželi. Iščekujete li njegov nastavak i koliko je on potreban, kako krajnjim korisnicima tako i zaposlenicama koje su uglavnom starije i teže zapošljive osobe?

Projekt Zaželi je donio broje dobre rezultate cijeloj zajednici među kojima za Zavod je najznačajnije bilo zapošljavanje velikog broja žena iz skupine teže zapošljivih osoba. U 2024. godini provodit će se brojni projekti Zaželi financirani iz Europskog socijalnog fonda plus 2021. – 2027., Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. iz programa pod nazivom „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Pozitivna razlika u odnosu na dosadašnje projekte Zaželi je da će trajati tri godine i otvaraju mogućnost zapošljavanja muškaraca te nezaposlenih osoba koje nisu prijavljene u evidenciju Zavoda.

Područni ured Požega je u dosadašnjim projektima Zaželi sudjelovao kao obavezni partner dok u projektima koji će se provoditi sljedeće tri godine neće imati ulogu partnera.

Tijekom 2023. godine na području PU Požega bilo je 13 nositelja projekta Zaželi, projekti su trajali osam mjeseci, a radni odnos žena je trajao šest mjeseci. Zaposlene su ukupno 274 žene što čini oko 12% ukupne evidencije nezaposlenih osoba Područnog ureda. Radi se o povećanju broja zaposlenih od 58,4 % u odnosu na projekte Zaželi iz faze I, kada je zaposleno 173 žena.

Koje nove usluge je Hrvatski zavod za zapošljavanje uveo 2023. godine?

Početkom prosinca 2023. godine Hrvatski zavod za zapošljavanje uveo je dvije nove digitalne usluge te se nezaposleni i drugi tražitelji posla mogu prijaviti u evidenciju zavoda online, a mogu podnijeti i online zahtjev za novčanu naknadu. Za prijavu je potreban token banke, e-osobna iskaznica ili vjerodajnica Fine.

Prijava u evidenciju nezaposlenih i podnošenje zahtjeva za novčanu naknadu i dalje se mogu obaviti i osobnim dolaskom prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta ili preporučeno poštom.

Također, u 2023.godini se počelo s provedbom programa „Posao+“. Možemo reći kako je to program podrške osobama koje trebaju individualizirani pristup kako bi pronašle odgovarajuće zaposlenje. U navedeni program se uključuju dugotrajno nezaposlene osobe, osobe bez srednjoškolskog obrazovanja te korisnici zajamčene minimalne naknade. Kroz program Posao+ korisnicima je omogućena prohodnost kroz različite mjere aktivne politike zapošljavanja od kojih svaka ima utjecaj na jačanje zapošljivosti, promjenu stava, a time i promjenu ponašanja u odnosu na traženje i prihvaćanje zaposlenja uz kontinuiranu podršku savjetnika za zapošljavanje.

županija Dan državnosti 2024