psž anketa

U tijeku je izrada Analize postojeće mreže linija javnog županijskog autobusnog prijevoza putnika na području Požeško-slavonske županije, u sklopu čega se provodi terensko i online istraživanje kako bi potrebe žitelja bile podloga za donošenje Nacrta prijedloga optimizacije, navodi se na stranicama Županije. 

Nositelj analize je Požeško-slavonska županija u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, a o samom stanju mreže javnog autobusnog prijevoza bilo je govora na koordinacijskom sastanku županice s čelnicima gradova i općina u srpnju ove godine.

- Cilj je stanovnicima pružiti linije koje odgovaraju njihovim potrebama za prijevozom do obrazovnih i zdravstvenih ustanova, radnog mjesta i općenitih potreba koje imaju u drugim naseljima županije. Uz adekvatne linije ono što će potaknuti građane da koriste međugradski prijevoz je naravno i niža cijena usluga kojoj težimo – naglasila je županica Jozić prilikom koordinacije.

U online istraživanju moguće je sudjelovati do kraja rujna putem poveznice ili skeniranjem QR koda.

Za ispunjavanje ankete potrebno je izdvojiti 5 minuta vremena te je sudjelovanje u potpunosti anonimno.