Katarina Lahovsky Kobetić Medium

Katarina Lahovsky Kobetić nova je ravnateljica Dječjeg vrtića Maslačak, koja je tu funkciju preuzela 19. ožujka zamjenivši najdugovječniju čelnu osobu neke ustanove u Pakracu, Višnju Klobučar, koja odlazi u mirovinu, a na mjestu ravnateljice bila je još od 1991. godine.

Na natječaju koji je trajao od 11. do 19. siječnja Lahovsky Kobetić bila je jedini kandidat, a s obzirom da je ispunjavala sve uvjete natječaja, Upravno vijeće vrtića dalo je prijedlog za imenovanje koje je, po novom Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, proslijeđeno direktno gradonačelnici na odluku, a ne više Gradskom vijeću. Mandat po novom traje 5 godina s tim da isti kandidat ne može obnašati funkciju ravnatelja dulje od dva mandata.

Rođena u Zagrebu 1980. godine, a sa 4 godine je preselila u Pakrac gdje i danas živi. U vrijeme Domovinskog rata odselila je u Slovačku gdje je upisala srednju pedagošku školu, s obzirom da joj je želja bila raditi sa djecom. Po povratku, 1996. godine upisuje pakračku opću gimnaziju, a nakon toga upisuje i završava pedagoški fakultet u Mostaru.

Posljednjih 10 godina radi u pakračkom vrtiću kao odgojitelj, a osim u Pakracu, iskustvo u struci stjecala je i u lipičkom vrtiću te u Samoborskoj Hrastini. Od ostalih poslova, radila je kao tajnica, trgovac, prevoditelj, trgovački putnik…

Udana je, majka dvojice sinova, uvijek angažirana u društvenom životu grada, također i članica Zajednice žena HDZ-a “Katarina Zrinski”, te dosadašnja članica u Gradskom vijeću iz redova vladajuće stranke. U slobodno vrijeme izrađuje rukotvorine, bavi se uređenjem interijera, restauracijom starog namještaja i izradom nakita za što sama kaže da joj predstavlja odmor za živce i dušu nakon cijelog dana u buci i gužvi vrtića.