aktualnolight elementi10863slika1

U župnoj crkvi sv. Marije Magdalene iz Donje Obriježi krajem prošle godine započela je temeljita unutrašnja obnova. Kroz manje od godinu dana izvedeni su radovi na izmijeni kompletne elektroinstalacije i postavljena su nova rasvjetna tijela. Obavljeni su temeljiti građevinski radovi na crkvi, sanirani su zidovi i vlaga, izveden je novi svod crkve freskoslika Srca Isusova, a na pod postavljen mramor, izvijestio nas je župnik Ivan Rončević.

Temeljito su restaurirana i tri drvena oltara koji su vraćeni u originalu iz 1917. godine kada su izrađeni u majstorskoj radionici Franje Zavrlića u Zagrebu. Uz oltare su restaurirane postaje Križnoga puta izrađene u radionici Josipa Kaplana u Zagrebu, a u svetište crkve postavljen je novi nepomični kameni oltarni žrtvenik i ambon. Obnovljen je stari procesionalni križ, svijećnjaci, vječno svjetlo te su izrađeni novi drveni sedesi za svetište crkve. U crkvu je postavljen novi razglas te su obnovljene i tapecirane stare jasenove klupe u lađi crkve. Minulih dana u zvonik su podignuta dva brončana zvona.

2. Pogled prema svetištu crkve

Uz zgradu crkve je nadovezana i pastoralna dvorana koja služi za okupljanje svih dobnih skupina stanovništva, napose djece i mladih. Paralelno s radovima u crkvi odvijala se i njezina sanacija, kao i sanacija sakristije. Župa broji svega 670 vjernika u čak osam sela, od kojih su većina staračke dobi. Stoga su svi navedeni radovi predstavljali veliki financijski izdatak za župu s tako malim brojem vjernika.

3. Pogled prema lađi crkve

Predstojeći planirani radovi su na postavljanju novih grijaćih tijela u crkvu, stolarije i opremanje pastoralne dvorane i sakristije namještajem. U planu su radovi na rekonstrukciji originalne piramidalne bakrene kape tornja crkve s uređenjem pročelja.

6. Pastoralna dvorana

„Zahvaljujem svima koji su materijalno i moralno podržavali obnovu crkve, svim tvrtkama i pojedincima koji su izveli navedene radove, Gradu Pakracu na čelu s gradonačelnicom Anamarijom, državnoj vlasti, poduzetnicima, svim župljanima na njihovom svesrdnom daru i molitvi, kao i osobama koje vuku porijeklo s područja ove Župe. Zahvaljujem svim župljanima koji su pomagali tijekom cijele obnove na različite načine, napose gospodinu Antunu Iriću na svakovrsnoj pomoći. Pohvaljujem odaziv župljana kojima je od velikog značaja i radosti bila obnova njihove crkve. Naša crkva sada je uistinu dolično uređena za bogoslužna slavlja i podjeljivanje sakramenata“, zaključuje župnik Ivan Rončević.

4. Glavni oltar