2022 05 09 09.24.54 Medium

Učenici pakračke srednje i osnovne škole danas su sudjelovali u programu obilježavanja Dana Europe koje je organizirao Libero-Centar za mlade Pakrac u suradnji sa Gradom Pakracom.

U konferencijskoj sali Centra za mlade pakračkim srednjoškolcima i osnovcima sve o Europskoj uniji kroz povijest i danas predstavila je Zrna Garača, viša stručna suradnica za gospodarstvo i EU fondove Grada Pakraca, govoreći i o samim fondovima s naglaskom na najvažnije lokalne pakračke projekte koji su završeni ili u provedbi.

2022 05 09 09.24.07 Medium

Bila je to ujedno i prilika predstaviti sam Centar za mlade koji im je prezentirao voditelj Centra Denis Relota budući da je 2022. godina proglašena Europskom godinom mladih, kojom Bruxelles želi aktivno uključiti mlade u izgradnju bolje budućnosti Europe, koja će biti zelenija, digitalnija i uključivija, te im pružiti bolje i brojnije prilike za budućnost.

Najviše govora bilo je oko projekata mobilnosti i razmjene mladih čiji je cilj uključiti mlade i ojačati njihov položaj kako bi postali aktivni građani, povezati ih s europskim projektom, ali i pomoći im da steknu i razviju kompetencije koje će im biti korisne u životu i u budućem radu. U kontekstu toga, učenici Srednje škole Pakrac predstavili su svoj projekt ''Škola ambasador Europskog Parlamenta'', a održana je i debata na temu „Otići ili ostati u Hrvatskoj?“.

2022 05 09 10.00.08 Medium

„Određivanje 2022. godine kao godine usmjerene na mlade znači da će mlade osobe postati dio ključnih demokratskih procesa, kao što je Konferencija o budućnosti Europe, te sudjelovati u kreiranju javnih politika na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini. Upravo iz razloga što želimo mlade uključiti u rad na našoj lokalnoj razini, organizirali smo ovo obilježavanje u znaku mladih. Uz razgovor s njima dobili smo odlične prijedloge i inicijative, ali i naznake buduće suradnje“, rekla nam je Zrna Garača.

2022 05 09 09.58.32 Medium

2022 05 09 10.00.17 Medium