Popis stanovništva

Grad Pakrac na prošlogodišnjem rujansko-listopadskom popisu stanovništva imao je 7095 stanovnika, rezultat je prvih preliminarnih objavljenih rezultata koje je na svojim stranicama danas objavio Državni zavod za statistiku. U usporedbi s rezultatima popisa iz 2011. godine  kada smo imali 8460 stanovnika to je za 1365 manje ili 14,8 posto.  

Naravno da je naselje Pakrac i dalje najveće u administrativnoj jedinici koji je u vrijeme prošlogodišnjeg popisa imao 4.147 stanovnika ili za 695 manje (14,4 posto) nego prije deset godina kada je u njemu živjelo 4842 osobe. I druga dva najveća naselja su u opadanju broja stanovnika. Prekopakra je 2011. imala 1066, a lani 976 stanovnika odnosno manje za 90 ili 8,4 posto. Badljevina je izgubila 127 stanovnika;  sa 733 na 606, odnosno 17,6 posto. Tako su tri najveća naselja naše administrativne jedinice u minusu u odnosu na 2011. godinu 912 stanovnika. Kusonje (255 stanovnika) je izgubilo 53, a Donja Obrijež (174) 61 što je skoro četvrtina u odnosu na 2011. godinu (235). Gornja Šumetlica je prepolovljena; s nekadašnjih 65 na 32. Slično i Kraguj, sa 77 na 49, kao i Ožegovci sa 34 na 19 i Ploštine sa 108 na 66. Omanovac (88) je u minusu 59 stanovnika.    

No ima i naselja koja su povećala broj stanovnika mada je on uglavnom pojedinačni. Gornja Obrijež (84) je u plusu tri stanovnika, Gornji Grahovljani (9) plus jedan, u Jakovcima ponovo živi jedan stanovnik, u Malom Banovcu (16) je tri više, a u Batinjanima (45) čak sedam. Budući su u igri malih brojaka utrostručeni sa 2 na 6, Prgomelje su dobile jednog i prvog stanovnika kao i Tisovac koji je 2011. godine bio prazan, a sada ima 4. Bez stanovnika su i dalje naselja Bjelajci, Cicvare i Lipovac.

Požeško-slavonska županija je u 10 godina izgubila 13.614 odnosno 17,45 posto i pri tom su od nas lošije Vukovarska, Sisačka i Brodska županija.

Ovo su prvi preliminarni rezultati Državnog zavoda za statistiku, a narednih dana i tjedana ćemo se u našim medijima baviti analizom i ostalih lokalno prikupljenih podataka iz popisa stanovništva 2021. godine.