mojPakrac 1536x928

Grad Pakrac od jučer je pokrenuo novu aplikaciju moj.pakrac.hr, uslugu koja omogućuje građanima Pakraca jednostavnu prijavu, pregled i komentiranje komunalnih nepravilnosti i problema na administrativnom području Grada te zaprimanje povratnih informacija od Grada po pitanju rješavanja problema.

Aplikacija je online i nije potrebno njezino preuzimanje. Dovoljno je u pregledniku upisati moj.pakrac.hr na svojim računalima, tabletima ili mobilnim uređajima i u svega nekoliko klikova izvršiti prijavu, uz koju se može pridružiti i fotografija. Također, osim što prijavitelj može upisati i svoju mail adresu kako bi isti bio obaviješten o tijeku rješavanje prijave, ista se može podnijeti i potpuno anonimno. Svi posjetitelji aplikacije mogu pregledavati dosadašnje prijave, te imati direktan uvid u njihovo rješavanje.

Usluga je primarno namijenjena za prijavu komunalnih problema i nepravilnosti koje je potrebno sanirati, na primjer javne površine, oštećenja javnoprometnih površina (kolnik, nogostup, pješačke zone), odlaganje otpada, glomazni otpad (divlji deponiji), neispravni spremnici, onečišćenja ili oštećenja javnih zelenih površina, voda i odvodnja, začepljeni slivnici, neispravna prometna signalizacija, oštećenja na gradskim parkiralištima, oštećenja opreme u gradskim parkovima, oštećenja opreme na gradskim igralištima, neispravna javna rasvjeta, neispravni stupići i ograde, oštećenja urbane opreme i uređaja, oštećenja ili nedostatak natpisnih ploča.

Kako nam je rekao Darko Miletić, službenik u pakračkoj gradskoj upravi koji zaprima prijave i prosljeđuje ih nadležnim osobama za rješavanje, od jučer kako su pokrenuli aplikaciju stiglo je već četiri prijave. Miletić je istaknuo kako će ova aplikacija pomoći u što bržem rješavanju komunalnih problema, ali i građanima olakšati mogućnost prijave te se nada kako će ju Pakračani prepoznati i što više koristiti. Sve informacije o samoj aplikaciji građani će dobiti i na poleđini uplatnica za komunalnu naknadu.

Aplikacija se nalazi na web adresi moj.pakrac.hr, a više o samoj aplikaciji građani mogu saznati na službenoj stranici Grada Pakraca: https://moj.pakrac.hr/e-redar/o-projektu.