Kamera Aleja kestena

Nekoliko nacionalnih portala je ovaj tjedan objavilo lokaciju svih 270 kućišta u Hrvatskoj za postavljanje kamera za nadzor prometa od strane policije u kojima mogu, ali ne moraju jer su prijenosne, biti postavljene kamere. Prema tom popisu, čiju točnost nam su potvrdili i u Policijskoj upravi Požeško-slavonskoj na našoj županiji kamere se nalaze u Brestovcu, Požeška ulica kod kbr. 80, državna cesta D 51; Pleternici, Ulica bana Josipa Jelačića kod kbr. 129, državna cesta D 38; Eminovcima,  Vukovarska ulica kod kbr. 97, državna cesta D 51; Vidovcima, Ulica Stjepana Radića kod kbr. 49, državna cesta D 38; Sulkovcima, Ulica Sulkovci kod kbr. 52, državna cesta D 49; i domaćim vozačima dobro znane lokacije u Pakracu, Aleja kestenova kod kbr. 20, državna cesta D 5 i Lipiku, Ulica Antuna Starčevića kod kbr. 79, državna cesta D 5.

Bilo nam je čudno da je kamera postavljena primjerice u Sulkovcima, a nigdje u gradovima Požegi i Kutjevu. No na to pitanje iz PU Požeško-slavonske su samo odgovorili da su lokacije  odabrane sukladno statističko-analitičkim pokazateljima o prometnim nesrećama i dionicama cesta s učestalim kršenjem prometnih propisa vezanih za prekoračenja dopuštenih brzina kretanja vozila.

Od njih smo dobili i informaciju da su fiksnim uređajima za nadzor brzine u prvih osam mjeseci ove godine  na području u nadležnosti Policijske postaje Pakrac procesuirano ukupno 359 prekršaja, prosječno 45 mjesečno

Kada smo lani obrađivali ovu problematiku  u prvih šest mjeseci 2020. godine je bilo procesuirano 548 prekršaja, što je bilo prosječno 91 mjesečno. Dakle broj registriranih prekršaja se je prepolovio što bi trebalo značiti da su vozači smanjili brzinu, bar u dometu video nadzora.   Stoga nije loše zapamtiti da se, što se tiče našeg susjedstva, kamere još nalaze u Donjem Daruvaru (D5), Malim Zdencima (D5) i Kutini (D45).