Grad Pakrac je danas objavio javni poziv zainteresiranima da se jave za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada za 2020. godinu. Zapošljavaju 9 osoba koje moraju biti prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koje ispunjavaju kriterije za uključivanje u mjeru "Javni rad".

Radno iskustvo nije bitno, a dokumentaciju potrebnu za prijavu čine: zamolba, kopija osobne iskaznice, potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i dokaz o posebnom statusu.

Prijave se mogu podnijeti poštom na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „ZA JAVNE RADOVE“ ili osobno na istu adresu (ured 114) najkasnije do 12. kolovoza.