županija Dan državnosti 2024

Ovih dana započet će radovi na objektu područne škole OŠ braće Radića u Prekopakri s ciljem da se u tom objektu najkasnije na jesen omogući jednosmjenska nastava koju bi pohađalo u isto vrijeme sva četiri tamošnja razreda s 43 učenika. Za to je potrebno urediti potkrovlje objekta koje je sada, nakon što je iz njega iselio KUD „Seljačka sloga“, prazno.

Za prenamjenu potkrovlja u učionice potrebno ga je pregraditi, zanoviti infrastrukturu električne energije i grijanja, postaviti laminat i okrečiti, rekla je Sanja Delač, ravnateljica škole. Vrijednost radova je procijenjena na 80.000 kuna, a 60.000 je osigurala Požeško-slavonska županija. Dio sredstava uštedjet će školski domari koji će sami postaviti laminat, okrečiti prostorije i obaviti neke druge radove.

Ovisno o dinamici izvođenja radova moguće je da se s jednosmjenskom nastavom počne još ovog proljeća. U tom slučaju bi nove učionice namjestili iz sada raspoloživog rabljenog namještaja dok je plan za jesen nabaviti novi.

Roditelji žele da im djeca idu na nastavu prijepodne kako bi drugi dio dana proveli s njima što je naročito vidljivo prilikom upisa djece u prvi razred kada neki od roditelja budućih prvašića radi smjenskog rada pokušavaju djecu upisati u Pakrac. Na jesen će im ta želja biti ispunjena, kaže ravnateljica.

županija Dan državnosti 2024