Dječji vrtić Maslačak Pakrac upisuje polaznike u program predškole koji je obvezan za svu djecu rođenu u razdoblju od 1. travnja 2012. do 31. ožujka 2013. godine koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja.

Zahtjevi za upis djece u program dostavljaju se od 2. do 30. siječnja u zgradi matičnog vrtića u Pakracu te područnim vrtićima Badljevina i Donja Obrijež.

Zahtjevu za upis potrebno je priložiti: preslika rodnog lista/ izvatka iz matice rođenih za dijete, preslike osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenja o prebivalištu i presliku iskaznice imunizacije. Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu roditelji su obvezni predati odgojiteljici prvog dana dolaska u skupinu

Zahtjev za upis može se preuzeti na internetskim stranicama www.dvmp.hr ili osobno podići u tajništvu vrtića, odnosno područnim objektima Badljevina i Donja Obrijež.

Program predškole započet će u veljači u matičnom objektu Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac te u područnim objektima Badljevina i Donja Obrijež.

Prije početka provedbe programa roditelji će dobiti detaljne upute o načinu i organizaciji programa.

Program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja je besplatan.