Grad Pakrac u suradnji sa projektnim partnerom sa područja BiH iz Vrhbosanske Nadbiskupije, Nadbiskupskog sjemeništa „Petar Barbarić“ iz Travnika, započeo je projektne aktivnosti na pripremi za natječaj IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. što je bila tema sastanka s predstavnicima projektnih partnera održanog 11. rujna na Omanovcu. Bio je to uzvratni posjet nakon što su pakrački predstavnici boravili u Travniku u svibnju.

Riječ je o projektu kroz koji bi Pakrac i Travnik razvijali cjelokupne usluge u turističkoj ponudi promicanjem i brendiranjem zajedničkih grana turizma, novih usluga i proizvoda različitim sadržajima. Jedna od glavnih aktivnosti koja bi bila financirana iz projekta je postavljanje niskopodne vučnice (ski-bike) trake u dužini otprilike 250 metara za potrebe cjelogodišnje uporabe za bicikliste, planinarenja, šetnji, edukacija, skijanja, sanjkanja te drugih aktivnosti predviđenih na tom prostoru.

„Šetajući gradom primijetio sam mnogo tabli koje ukazuju da je izgradnja ili obnova nekog objekta financirana sredstvima Europske unije. To je ono za čim težimo i mi u Bosni. Sada još ne možemo ta sredstva koristiti, jer nismo članica EU, ali se nadamo da ćemo uskoro biti i to želimo dočekati spremni. Budući da u Bosni sredstvima EU još nije financiran niti jedan projekt u povlačenju sredstava nemamo iskustva i stoga nam je ova suradnja s Pakracem jako bitna jer želimo u Travniku biti prvi koji ćemo koristiti sredstva EU u Bosni“, rekao je Alen Gudalo, stručni suradnik Nadbiskupskog sjemeništa iz Travnika, nakon što su obišli grad, Poduzetničku zonu na Pilani i Planinarski dom Omanovac gdje bi trebali biti postavljeni i sadržaji iz ovog projekta.