banner delfin od 1.2.20224. - 31.7.2024.

Danas je u Zagrebu u nazočnosti predstavnika Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Grada Pakraca potpisan Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije za Centar za pružanje usluga smještaja i socijalne skrbi. Vrijednost ugovora je 500 tisuća kuna, a u ime Grada Pakraca potpisao ga je dogradonačelnik Marijan Širac, dok je u ime Ministarstva to učinila ministrica Gabrijela Žalac.

Osiguranim sredstvima izradit će se projektna dokumentacija za objekt stare psihijatrijske bolnice koji bi nakon obnove i prenamjene trebao preuzeti ulogu brige i skrbi za stariju populaciju kao i  hrvatske branitelje u nepovoljnom položaju te članove njihovih obitelji.

banner delfin od 1.2.20224. - 31.7.2024.