„Nigdje nisam naišao na toliko interese i volontera prilikom arheoloških istraživanja kao ljetos u Pakracu. Građani Pakraca su zaista pokazali iznimni interes, poznavanje povijesti i ljubav prema svome gradu“, rekao je sinoć u gradskoj vijećnici, dr. sci. Juraj Belaj, viši znanstveni suradnik Instituta za arheologiju, Pakračanima poznat i kao voditelj arheoloških istraživanja koje je ljetos provedeno u Pakracu u potrazi za ostacima starog grada.


Kako je istakao dr. Belaj cilj istraživanja je bio utvrditi postojanje ostatak starog grada i on je ostvaren jer su sve tri sonde dale rezultate, mada drugačije od očekivanih. Problem je bio što je teren na kojem je istraživanje provedeno višekratno nasipavan pa su ranije napravljene radarske snimke pokazivale, ne arheološke nalaze nego šutu iz 20. stoljeća. Tek kada je šuta maknuta, na dubini većoj od dva metra nađeni su ostaci zidina iz srednjeg vijeka. U sondi najbliže općinskoj zgradi pretpostavlja se da je su nađeni ostaci jedne od kula, u sondi iza općinske zgrade vjerojatno ostaci gotičke crkve, dok u trećoj sondi su pronađene ostaci tri za sada ne povezana zida čija namjena se treba tek utvrditi daljim istraživanjima. Osim ostataka zidina nađeni su i više pokretnina, predmeta iz srednjeg vijeka, vjerojatno iz Osmanlijskog razdoblja: jedan gotovo čitavi keramički ćup, buzdovan, lula, posuda za držanje baruta, ulomak topa. Svi predmeti su izloženi u pakračkom muzeju.
Dr. Belaj je u uvodnom dijelu pojasnio nastanak i razvoj viteških redova templara i ivanovaca jer pretpostavlja da su građevine o kojima je riječ nastale u njihovo doba.
Dr. Belaj je istakao uvjerenje da će dogodine istraživanje biti nastavljeno i da će na tom području Pakrac jednog dana dobiti arheološki park.
Isto tome se nada i gradonačelnica Anamarija Blažević koje je i sinoć naglasila da se veseli njihovom nastavku jer je kultura jako važna za Pakrac i njegov imiđ.
Jelena Hihlik, ravnateljica gradskog muzeja koji je bio i organizator ove tribine je rekla da je izuzetno zadovoljna interesom koji su građani pokazali za ovo predavanje (više od 70-tak ljudi) pa je ono u zadnji čas moralo biti prebačeno iz muzeja u gradsku vijećnicu.