Iz sredstava tekućeg održavanja Hrvatske vode financiraju  uređenje vodotoka Grabarić koji teče od Kraguju prema Gavrinici. U tijeku je zacijevljenje potoka u Ulici Fiškalovac te uređenje korita uzvodno od tog mosta prema Kraguju. Unazad desetak dana Vodoprivreda Daruvar je porušila stabla, a slijedi čišćenje i uređenje korita koje će biti gotovo za desetak dana, rekao  je Davor Novinc, voditelj daruvarske ispostave Hrvatskih voda.

Ovo je nastavak lani odrađenih radova na istom vodotoku na izlazu iz Pakraca prema Kraguju kada je opločeno 200-tinjak metara korita i napravljeno više vodopropusta.

Ovog proljeća iz istih sredstava Hrvatske vode su financirale  uređenje vodotoka  Vranovica koji je u Šokačkim Kusonjima prilikom  velikih pljuskova plavio okolna dvorišta. Iskopan je kanal uzvodno od ceste prema pruzi, te produbljen nizvodno na ušću u Pakru što bi trebalo  spriječiti nova plavljenja, kaže Novinc.

Također proljetos je uređen i  vodotok Grujinac u Branešcima gdje je saniran propust te kamenom zaštićena obala. Očišćena je i korito Pakre  kod mosta za Čaklovec (Brusnik) gdje su uklonjeni naplavine i nanosi.

U tijeku je košenje korita vodotokova i obalnog pojasa u naselju Pakrac.

Od većih radova tekućeg održavanja Novinc najavljuje ove godine još i uređenje dijela korita Pakre kod mosta kod pakračke petlje.  Dio obala  nizvodno od mosta  će biti utvrđen kamenom.