Dječji vrtić "Maslačak" iz Pakraca objavio je poziv za upis djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2017./2018.

Zahtjevi  za upis primat će se od 8. svibnja do  zaključno sa  31. svibnja u prostorijama Dječjih vrtića, svakog radnog dana u vremenu od 7 do 15 sati.  Zahtjev  mogu podnijeti  korisnici  usluga  koji  imaju prebivalište na području Grada Pakraca i to za djecu koja navršavaju:
  za jaslice-jednu godinu života do 31.08. 2017. g.
  za vrtić-(jutarnji cjelodnevni  ) tri godine života do 31.08.2017.g.

Više informacija na sljedećim linkovima:

JAVNA OBJAVA UPISA-2017.

IZJAVA-KUĆANSTVU, PRIHODA - 2016.

ZAHTJEV ZA UPIS VRTIĆ, JASLICE-2017.