Za danas  je sazvana  izvanredna sjednica Skupštine Požeško-slavonske županije s jednom točkom dnevnog reda: Suglasnost na odluku Upravnog vijeća Opće županijske  bolnice Požega o promjeni naziva  dijela bolnice koji se odnosi na Pakrac.

Prema prijedlogu  dosadašnjem nazivu Opća županijska bolnica Požega, Podružnica Gradska bolnica Pakrac bi se dodao „i bolnica hrvatskih veterana“.

U sadržajnom dijelu ova promjena naziva, odnosno njegovo proširivanje u startu ne bi donio nikakve promjene, ali ostavlja mogućnost da se u buduće  kod ugovaranja usluga s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovore i dodatne usluge te se neke usluge ugovore izravno s Ministarstvo hrvatskih branitelja, rekla nam je Marina Major, predstojnica Gradske bolnice Pakrac.

Status veteranske bolnice u Hrvatskoj sada imaju takve ustanove u Zaboku, Kninu, Vukovaru i Ogulinu.