Zbog blagdana Velike Gospe i neradnog dana 15.08. odvoz kućnog otpada naknadno će se odraditi i to u utorak 16.08. i srijedu 17.08.

U srijedu 17.08. kućni otpad će se voziti iz naselja Omanovac, Badljevina, Veliki i Mali Banovac, Donja i Gornja Obrijež, Ploštine, Toranj, Kapetanovo Polje, Batinjani, Novi i Stari Majur te ulice u Pakracu: Ivana Gundulića, Psunjska, Svetog Roka.

Sve ostalo u utorak 16.08.