20220429 135615 Medium

18.02.2021.godine započeo je obilazak starijih i nemoćnih osoba u sklopu Projekta „Osmijeh za Osmijeh“, UP.02.1.1.13.0376  koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac zajedno sa partnerima; Gradom Pakracom, Centrom za socijalnu skrb Pakrac i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Područni ured Požega.

Opći cilj projekta je pridonijeti smanjenju nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti omogućavanjem pristupa tržištu rada i unaprjeđenjem radnog potencijala teže zapošljivih žena te pružanjem adekvatne pomoći i podrške starijim, nemoćnim i osobama u nepovoljnom položaju.

Kako bi se ženama nakon završetka radnog odnosa unaprijedio radni potencijal, njih 19 završilo je program osposobljavanja.  18 žena završilo je program osposobljavanja za poslove gerontodomaćice, a jedna je  osposobljena  za poslove vođenja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Po završetku programa stekle su javnu ispravu o završenom programu tj.  Uvjerenje o osposobljavanju verificiranu od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

Vrijednost ovog projekta je 1.857.300,00 kn te je financiran iz Programa ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA II .

Logo Osmjeh za osmjeh

OP ULJP ESF logo lenta i napis

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost GDCK Pakrac