10 roditelja Medium

U sklopu provedbe projekta  „Revitalizacija Društvenog centra Pakrac“ održana  je još jedna  radionica na kojoj su sudjelovala djeca i roditelji. Do sad je održano šesnaest od ukupno dvadeset aktivnosti.  

Igra je temeljna aktivnost u djetetovu životu. Kroz igru dijete razvija osjećaj sigurnosti, samostalnosti, samokontrole, kompetencije,  razvija vještine na svim područjima razvoja (motoričke, emocionalne, kognitivne, socijalne i govorne vještine) te jača samopouzdanje. Motoričke vještine uključuju jačanje koordinacije pokreta, finu i grubu motoriku i stječu se raznim oblicima motoričke aktivnosti. Kognitivne vještine se uče igrama pretvaranja, uključuju razvoj kritičkog razmišljanja, povezivanja uzroka i posljedica, zaključivanje, poticanje mašte i rješavanje problema. Govorne vještine potiču se u razgovoru djeteta s drugom djecom i odraslima, korištenjem riječi za omiljene igračke i aktivnosti, pjevanjem, recitiranjem, brojalicama osnažuje se jezično izražavanje Emocionalne vještine stječu se doživljavanjem osjećaja zadovoljstva i ugode koju mu igra pruža. Ujedno kroz igru dijete uči kako prepoznati tuđe emocije i kako izraziti različite emocije. Socijalne vještine stječu se tako što dijete igrom uči kako poštivati pravila, surađivati, dijeliti te razvija odnose prvo s roditeljima, braćom, sestrama i prijateljima koji mu služe kao model za sva kasnija ponašanja, odnosno uspostavljanje uspješnih i zdravih socijalnih odnosa.

  • Igra potiče kreativnost i rješavanje problema.
  • Kroz igru djeca uče bolje.
  • Igra priprema djecu za učenje u školi.
  • Igra je dobrovoljna aktivnost popraćena osjećajem zadovoljstva.
  • Prema Konvenciji o pravima djeteta  igra je pravo djeteta.

Radionice održava Ivana Marin, mag. psych., zaposlenica na projektu. Vrijednost cjelokupnog projekta „Revitalizacija Društvenog centra Pakrac“ iznosi 1.378.515,42 kuna, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 

lenta lampsi

 nk hajduk logo

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost „NK Hajduka“ Pakrac.