Županijsko izborno povjerenstvo objavilo je pravovaljane kandidate i kandidacijske liste za koje ćemo glasovati na lokalnim izborima 21. svibnja.

Podsjećamo: na svakom biračkom mjestu (na području Grada Pakraca 24) glasovat ćemo kroz četiri kutije: gradonačelnik/ca i zamjenik, gradsko vijeće, župan i zamjenici, županijska skupština), a birači srpske nacionalnosti dodatno za zamjenika gradonačelnika i zamjenika župana iz svojih redova.

Za župana imamo četiri kandidata pri čemu, kao i svih ranijih izbora niti jedan nije s područja Pakraca i Lipika, ali ovog puta imamo sugrađane/ke kandidate za njihove zamjenike.

Nezavisni Željko Kalić je kandidat za župana grupe građana sa zamjenicima Vjekoslavom Vajhingerom i Tomislavom Stojčevićem. Vladimir Milković (Živi zid) je kandidat za župana sa zamjenicima Damirom Danešom i Danijelom Laštovicom. SDP je kandidirao za župana Željka Samarađiju sa zamjenicima Pakračankom Ljerkom Švajghart i Brunom Horvatom. Koalicija stranaka HDZ, HSS, HSLS, HSU i HDSSB je za župana kandidirao dosadašnjeg Alojza Tomaševića i za zamjenike dosadašnjeg Željka Jakopovića i aktualnog požeškog gradonačelnika Vedrana Neferovića.

U dijelu izvršne vlasti Županije pripadnici srpske manjine birta će svog dožupana između  Tihomira Aleksića, kandidata SDSS-a i dosadašnjeg dožupana Lipičanina Miroslava Grozdanića (DSS).

Što se tiče Skupštine županije kandidirano je devet lista s po 35 kandidata, dakle 315 potencijalnih županijskih vijećnika od kojih 30 je s područja Pakraca, a 21 s područja Lipika, S obzirom na njihov raspored po listama i unutar pojedinih lista za očekivati je da ćemo zajedno s Lipikom imati više od 4 vijećnika mandata koliko smo imali u prošlom sazivu (HDZ-ovi Ivica Mateš, Marijo Seleši, Antun Haramija i SDP-ov Zoran Krejči). Realno je očekivati 6 do 9 mandata pri čemu će, osim birača, na taj broj u konačnosti odlučivati i raspodjela mjesta u izvršnoj vlasti.

Na županijskoj listi koalicije  HDZ, HDSSB, HSLS i  HSU  nositelja Alojza Tomaševića na 4. mjestu nalazi se Antun Haramija, a odmah do njega Anamarija Blažević. Mario Seleši je 14., Dalibor Bina 20., Maja Kaurin 27.,  dr. Nenad Peić 30., a Višnja Klobučar 33.

Na listi HSS-a nositelja  Željka Jakopvića nema Pakračana, a Lipičani su postavljeni na 3. mjesto Ivana Žili, 10. Vinko Strganac i 21. Virna Krpan. Na koalicijskoj listi Laburisti-HNS nositelja Željka Matajića nema Pakračana i Lipičana, kao niti na dvije nezavisne liste nositelja Željka Kalića i Mire Rašića. Na Mostovoj listi  nositelja Ante Franjića 15. je Branko Sekulić iz Kusonja, 26. Grozdana Rebrović iz Pakraca. Na listi SDP-a nositelja Željka Samardžije  odmah iza njega (2.) je Ljerka Švajghart, na 12. mjestu je Zoran Krejči, do njega Mijo Straga, a 18. je Mihajla Pavković.

Pakračani i Lipičana apsolutno najviše ima na listi SDSS nositelja Pakračana Nikole Ivanovića. Osim njega na listi je još 17 Pakračana i 12 Lipičana, uglavnom kandidata koje srećemo i na gradskim izbornim listama iste stranke.

Na listi Živog zida nositelja  Damira Janeša između 6. i 25. mjesta našlo se pet kandidata iz Pakraca i jedan iz Lipika, pri čemu su Pakrački kandidati uglavnom i na gradskoj listi ove stranke.

Kao kandidati na predstojećim izborima iz Pakraca se najčešće pojavljuju Anamarija Blažević (HDZ), Ljerka Švajghart i Zoran Krejči (oboje SDP), te Nikola Ivanović (SDSS). Njih kao kandidate srećemo tri puta: na dvije liste za vijeća, odnosno Skupštinu, te po jednom kao kandidate u izvršnom dijelu vlasti.  Teoretski i da netko od njih osvoji sva tri mandata, što je moguće pa čak i realno, najmanje jednog bi se morali odreći jer su nespojivi.