Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Pakrac sutra će biti uručene  ovogodišnja javna priznanja Grada Pakraca.

Javno priznanje Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“  će biti uručeno  prof. dr. sc. Matiji Berljaku za područje kulture,  Povijesnom društvu Pakrac-Lipik za područje drugih društvenih znanosti i brigadiru HV Damiru Vošu za područje obrane i sigurnosti. Javno priznanje „Pečat Grada Pakraca„ za osobit doprinos u duhovnim i materijalnom razvoju dobit  će pakrački župnik Matija Juraković.

Prof.dr.se. Matija Berljak uvelike je dao značaj dr. Josipu Pazmanu, rođenom u Pakracu. Svoj doprinos da šira javnost upozna dr. Pazmana dao je organizacijom međunarodne konferencije i predavanja o Josipu Pazmanu u Pakracu, autor je knjige „Zakonik crkvenog prava (1917.), Dr. Josip Pazman (1863.-1925.) koja je objavljena prigodom sto pedesete obljetnice rođenja i devedesete obljetnice smrti msgr. dr. Josipa Pazmana, te donacijom poprsja Josipa Pazmana i sredstvima pomogao postavljanje istoga na Trgu Pape Ivana Pavla II u Pakracu. Posredstvom i zalaganjem Matije Berljaka Josip Pazman se nakon 150 godina vratio u svoj rodni grad.

Povijesno društvo Pakrac – Lipik je osnovano 2002. godine na inicijativu pokojnog  prof. Gojka Bosanca. Tadašnji, većinom učitelji povijesti triju osnovnih škola (Pakrac, Lipik i Poljana) te srednje škole Pakrac osnovali su udrugu koja se bavi proučavanjem i promicanjem povijesti pakračkog kraja te očuvanjem kulturne i povijesne baštine.

U 15 godina rada članovi Povijesnog društva Pakrac - Lipik bavili su se povijesnim istraživanjima na području gradova Pakrac i Lipik (ali i šire) čije rezultate su objavljivali u glasilu društva Zbornik Povijesnog društva Pakrac - Lipik. Dosada je objavljeno 9 brojeva Zbornika u kojima je izdano 83 većinom povijesnih članaka

Povijesno društvo Pakrac - Lipik bilo je izdavač knjiga Siniše Njegovana Stareka Česi u Pakracu, Prekopakri i Lipiku i Graditelji, glumci, sokoli. Udruga, osim izdavačke djelatnosti služila je kao servis i pomoć u nastanku knjiga istraživačima. Tako su sudjelovali u nastanku knjiga Učiteljska škola u Pakracu 1871. -1965. Elvire Ančić i Tragovi - zadnje generacije maturanata Učiteljske škole u Pakracu.

Društvo je vodilo brigu o zaštiti kulturnih spomenika. Najviše se uradilo na uređenju okoliša crkve sv. Pantelejmona u Tornju koja je spomenik nulte kategorije u RH.  Organizirali su radne akcije uređenja ostataka starog grada u Pakracu, srednjovjekovne utvrde Čaklovac kod Dragovića, sudjelovali su u uređenju kapele sv. Ivana Nepomuka.

Sama aktivnost proučavanja zavičajne povijesti, te u konačnici izdavanje Udžbenika zavičajne povijesti pakračkog kraja kao kruna 15. godišnjeg rada značajni su za naš grad i mlađe generacije koje su time dobile temelj za učenje i proučavanje.

Brigadir HV Damir Voš  je  rođen 1962. u Badljevini, hrvatski je branitelj, dragovoljac Domovinskog rata, pripadnik najelitnijih postrojbi specijalne policije Republike Hrvatske, te Hrvatske vojske, aktivni sudionik brojnih redarstvenih i vojnih operacija u Domovinskom ratu, pa i 1./2. ožujka 1991. godine.

U Domovinski rat se dragovoljno uključio 19. studenog 1990. kao policajac pripravnik. Pobunom Srba u Pakracu 1. ožujka 1991. i zauzimanja policijske postaje, bio je pridodan specijalnoj policiji Lučko koja je tada imala zadaću uspostaviti ustavnopravni poredak RH i spriječiti pobunu Srba.

U  travnju 1991. postaje pripadnik specijalnih postrojbi MUP-a RH, a od listopada 1991. prelazi u HV gdje i danas radi kao djelatni časnik u Zapovjedništvu hrvatske kopnene vojske. U dva navrata je sudjelovao i u operaciji ISAF u Afganistanu.

Odlikovan je Redom Hrvatskog trolista, Spomenicom Domovinskog rata i Spomenicama Domovinske zahvalnosti za 5, 10 i 25 godina časne službe te je u tri navrata pismeno pohvaljivan od strane Načelnika Glavnog stožera OS RH.

Velečasni  Matija Juraković rođen je 1954. godine u Lazama, selu južno od Nove Gradiške. Za svećenika je zaređen 1979. godine u zagrebačkoj katedrali od strane nadbiskupa Kuharića.

Nakon diplome, prvu stalnu službu dobio je u Križevcima gdje je bio kapelan 5,5 godina. Prvu župu dobio je krajem 1985. godine kada je premješten u Pokupsko, gdje kojem ostaje 9,5 godina. 1994. godine zatražio je premještaj i otišao u župu Botinac (Zagreb). Iste godine stiže nakon 26 godina nazad u novogradiški kraj u kojem ostaje do 2000. godine.

U Novoj  Gradišci je počeo i napredovanje u crkvenoj hijerarhiji stekavši zvanje kanonika stolnog kaptola Sv. Petra u Požegi. Danas ima 8 dekreta koji ga obvezuju na različite zadaće upravnih i drugih poslova u sklopu katoličke crkvene zajednice. No 2000. godine požeški biskup dr. Antun Škvorčević zove ga na službu u Požegu za župnika u požeškoj katedrali. Velečasni Matija Juraković je 2007. godine postao 16. župnik u povijesti pakračke župe. Osim po činjenici da je župnik sa najdužim stažem u Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Pakracu, služba vlč. Jurakovića biti će zapamćena i po obnovi pročelja župnog ureda u Pakracu, restauraciji glavnog oltara, obnovi, restauraciji i montaži kućišta orgulja i montaži orgulja, koje danas ponovno krase unutarnji izgled pakračke župne crkve.

Damira Voša je za nagradu predložila Udruga hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika, a ostala tri dobitnika gradonačelnica Anamarija Blažević.

Nagrade Grada Pakraca zajedno s titulom Počasni građanin dodjeljuju se od 1995. godine. Titulu počasnog građanina do sada je dobilo 10 pojedinaca : Veljko Barbieri,  Marko Ajhner,  prof. dr. sc. Ivica Kostović, mr. sc Marko Širac, Jadranka Kosor,  prof. dr. sc. Andrija Hebrang,  dr. Ivan Šreter (posmrtno), general Mladen Markač,  general Ante Gotovina i general pukovnik Đuro Dečak.

Priznanje  „ Pečat Grada Pakraca“ do  sada je dobilo 106, a priznanje „ Grb Grada Pakraca“  114 osoba i pojedinaca.