Sredstvima Ministarstva kulture nastavit će se višegodišnji radovi na obnovi kapitalnih objekata pravoslavne crkve u Pakracu. Za obnove Episkopskog (Vladikinog dvora) Ministarstvo je namijenilo 680.000 kuna, za saborni hram Crkvu Svete Trojice 185.000, a za crkvu sv. Petra i Pavla u Donjim Grahovljanima 60.000 kuna.

Kako nam je rekao pakrački vladika Jovan, osim novaca koji će stići iz Ministarstva kulture RH, nadaju se još i donacijama te sredstvima Uprave za suradnju s crkvama i vjerskim zajednicama Vlade Republike Srbije. Koliko, još se točno ne može reći jer su u Srbiji u tijeku natječaji na koje kandidiraju zainteresirani.

Uglavnom, radovi su na obnovi istočnog dijela Vladikinog dvora u tijeku. Upravo se betoniraju podovi na katu tog krila u kojem će se smjestiti njihova čuvena povijesna biblioteka koja je dopremljena iz Zagreba i nalazi se u lani uređenom deponiju. Nakon toga će slijediti postavljanje stolarije i žbukanje zidova. Do kud će se stići, ovisit će o sredstvima. Vladika ističe da su upravo njihovi objekti krasan primjer suradnje dviju vlada i jedne crkve.

Kako kaže, shvaća da je Pakračanima najinteresantnija obnova fasade Vladikinog dvora i crkve, naročito u kontekstu uređenja gradskog trga čiji dio su i ta dva objekta. No njima je važniji sadržaj od forme i zato žele što prije urediti unutrašnjost kako bi mogli vratiti sadržaje kao što je knjižnica (istočno krilo)  i muzej (sjeverno krilo), a onda će na red doći i fasade.

Ove godine očekuju da će završiti unutarnje uređenje saborne crkve na čemu je značajno rađeno lani kada su vraćene bočne stolice takozvane stasidije koje su napravljene prema starim fotografijama identične predratnima, ali i raznog drugog crkvenog inventara, više drvenih tronova, ikona na čemu će biti nastavljeno raditi i ove godine. Pored toga upravo sredstvima iz Ministarstva kulture planiraju napraviti pročelje na južnoj strani crkve, najavljuje Vladika.

Kako nam je rekao paroh pakrački  Đorđe Teodorović, na crkvi u Donjim Grahovljanima bit će završena projektna dokumentacija te kupljen dio građevinskog materijala koji će biti dogodine ugrađen.