Pakrački muzej će u četvrtak 16. studenog biti mjesto predavanja dr. sc. Juraja Belaja, višeg znanstvenog suradnika sa Instituta za arheologiju, a Pakračanima poznatijeg kao voditelja na arheološkim istraživanjima Starog grada Pakraca koja su pokrenuta u lipnju ove godine. Unutar nekoliko arheoloških sondi pronađen je veći broj nalaza, a rezultati iskapanja po prvi put će biti predstavljeni u sklopu stručnog predavanja pod nazivom „Templari i ivanovci u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na početak arheoloških istraživanja u Pakracu“ čiji je početak predviđen za 18 sati.

Podsjetimo, za ovu godinu istraživanje je završeno, sonde su konzervirane, a u idućim godinama očekuje se njihov nastavak, s obzirom na iznimnu vrijednost ovog lokaliteta.

Istraživanje je provodio Grad Pakrac zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture i vlastitim sredstvima u suradnji s Institutom za arheologiju.