županija Dan državnosti 2024

 

Na program poticanja razvoja gospodarstva Grada Pakraca do početka srpnja javilo se 27 različitih gospodarskih čimbenika. Odobreni su poticaji za njih 24, jedan je vraćen na doradu dokumentacije, a dva su u obradi. Od 24 odobrenih za 13 su isplaćeni poticaji u ukupnom iznosu od 92.000 kuna, a za 11 koji su  u postupku isplate bit će isplaćeno još 66.000 kuna.

Kako je u prosincu kada je ovaj program po prvi put uveden u proračunu za ovu godinu bila predviđena stavka od 100.000 kuna jasno je da je ona premašena. Stoga će, rekla je gradonačelnica Anamarija Blažević, ona biti rebalansirana. Koliko, ovisit će o interesu gospodarstvenika jer će se zahtjevi u gradskoj upravi i dalje zaprimati.

Većina poticaja je ostvarena za nabavku dugotrajne imovine, u četiri slučaja su ostvareni poticaji za novo zapošljavanje, a u jednom za otvaranje obrta.

Na drugu poticajnu mjeru uvedenu po prvi put ove godine namijenjenu ostanku i dolasku u Pakrac liječnika do sada se javilo šest liječnika koji su ostvarili 10 poticajnih mjera. Po pet mjera se odnosilo na sufinanciranje specijalizacije, a pet mjera na sufinanciranje korištenja dječjeg vrtića. Na to je do početka srpnja potrošeno 33.000 kuna od ovogodišnjeg plana od 100.000 kuna te se u gradskoj upravi i dalje primaju zahtjevi za korištenje ove mjere.

županija Dan državnosti 2024