Na program poticanja razvoja gospodarstva Grada Pakraca do početka srpnja javilo se 27 različitih gospodarskih čimbenika. Odobreni su poticaji za njih 24, jedan je vraćen na doradu dokumentacije, a dva su u obradi. Od 24 odobrenih za 13 su isplaćeni poticaji u ukupnom iznosu od 92.000 kuna, a za 11 koji su  u postupku isplate bit će isplaćeno još 66.000 kuna.

Kako je u prosincu kada je ovaj program po prvi put uveden u proračunu za ovu godinu bila predviđena stavka od 100.000 kuna jasno je da je ona premašena. Stoga će, rekla je gradonačelnica Anamarija Blažević, ona biti rebalansirana. Koliko, ovisit će o interesu gospodarstvenika jer će se zahtjevi u gradskoj upravi i dalje zaprimati.

Većina poticaja je ostvarena za nabavku dugotrajne imovine, u četiri slučaja su ostvareni poticaji za novo zapošljavanje, a u jednom za otvaranje obrta.

Na drugu poticajnu mjeru uvedenu po prvi put ove godine namijenjenu ostanku i dolasku u Pakrac liječnika do sada se javilo šest liječnika koji su ostvarili 10 poticajnih mjera. Po pet mjera se odnosilo na sufinanciranje specijalizacije, a pet mjera na sufinanciranje korištenja dječjeg vrtića. Na to je do početka srpnja potrošeno 33.000 kuna od ovogodišnjeg plana od 100.000 kuna te se u gradskoj upravi i dalje primaju zahtjevi za korištenje ove mjere.