Sukladno Zakonu o medijima objavljujemo reagiranje voditeljice Odsjeka za graditeljstvo i stambeno - komunalne djelatnosti Grada Pakraca Marije Čar u vezi članka od 9. lipnja objavljenog na našem portalu "Komunalna problematika razdvaja pakračke i lipičke vlasti" odnosno na  dio navoda u članku „Vostri: U Pakracu zakazala gradska uprava”.

Reagiranje prenosimo u cijelosti:

Kao voditeljica Osjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Pakraca bila sam nazočna na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Pakraca. U vašem članku  iznosite da je direktor Komunalca g. Vostri izjavio da je vezano za obnovu višestambenih zgrada „zakazala gradska uprava” . Ne znam u kom ste trenutku iz njegovog izlaganja isčitali prethodnu izjavu, te sam mišljenja, bez obzira na novinarsku interpretaciju izlaganja direktora Komunalca, da naši sugrađani, a naročito vlasnici stanova u višestambenim zgradama kojima je upravitelj „Komunalac” Pakrac,  moraju  imati  pravu informaciju.

Člankom 379. stavkom 1 . podstavkom 10.  Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) je propisano da je upravitelj dužan pokrenuti sve potrebne postupke pred nadležnim tijelima državne uprave i sudovima u svrhu upisa zgrade na građevinskoj čestici i svih njezinih posebnih dijelova u zemljišnim knjigama (obveza do 31.12.2015.g.).

Da su vlasnici stanova, odnosno upravitelj zgrade riješili ovu zakonsku obavezu u ostavljenom roku, priprema dokumentacije za obnovu stanova odnosno zgrada u njihovom vlasništvu/suvlasništvu bila bi puno  jednostavnija i učinkovitija. Osobno sam sudjelovala na više radnih sastanaka koje je organizirao tadašnji gradonačelnik g. Huška sa direktorom „Komunalca“ na kojima je bila tema obnove višestambenih zgrada u Pakracu  i  eventualna potrebna pomoć u pripremi projekta. Za isto nije iskazan interes budući da temeljno pitanje, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa nije u nadležnosti gradske uprave već se za isto moraju angažirati pravne ili fizičke osobama koje imaju potrebna ovlaštenja. Održano je i više sastanaka sa predstavnicima stanara i upraviteljima zgrada na kojima su isti upoznati s natječajem Fonda i mogućnostima kojima im se kao suvlasnicima nude, te njihovim pravima i obavezama.

Ono što je bitno naglasiti, a što je g. Vostri više puta ponovio, da je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu i upis zgrada u Pakracu bitno složeniji nego u Lipiku, a zbog vremena gradnje i upisa vlasništva na pojedinim zgradama odnosno zemljištu na kojima su izgrađene. Za rješavanje imovinsko-pravnih poslova biti će potrebno izdvojiti znatna sredstva iz pričuve ponajprije za odvjetničke, a po istom i geodetske usluge. Nadam se da nitko ne očekuje, a ne postoji ni zakonska mogućnost, da se isto financira iz proračuna Grada Pakraca.

Napominjem da usklađenje stanja katastarskih i zemljišnih knjiga u Lipiku nije provođeno zbog energetske obnove i ucrtavanja zgrada već zbog obaveza JLS koja u trenutku provedbe nije bila primjenjiva i potrebna na području grada Pakraca. Nerazumijevanje  predmetnog rezultiralo je i sa promišljanjem dijela vijećnika, a vjerujem i građana, o aktivnostima koje su propustili odraditi u gradskoj upravi u Pakracu. 

Nakon  svih aktivnosti koje su poduzimane od strane kolege Lapaša i mene u  proteklih,  po meni, izuzetno uspješnih godina u dijelu koji se odnosi na povlačenje sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  po osnovi apliciranih, odobrenih i provedenih projekata energetske obnove i zbrinjavanja otpada smatrala sam svoju obavezu napraviti osvrt na Vaš članak.

Marija Čar, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i stambeno - komunalne djelatnosti Grada Pakraca