Nakon našeg nedavnog teksta o vranama u lipičkom parku, znali smo na društvenim mrežama naići na komentar tipa "kao da ih vi u Pakracu nemate...". Naravno da ih imamo. Čak su i agresivne.

Napad jata agresivnih vrana na mlade sove, smještene na drveću uz pakračku osnovnu školu braće Radića, srećom su primijetili djelatnici iste pa ovu neobičnu agresiju prijavile Centru 112, koji je žurno angažirao pakračke vatrogasce. Mlade sove su spašene, predane u sigurne ruku, a na našu su adresu proslijeđene fotografije s akcije spašavanja koja je zahtijevala angažman tri vatrogasca uz vatrogasne autoljestve.
Vatrogasci 1