gradska vijecnica naslovna

Trenutno su u tijeku radovi na sanaciji Stare gradske vijećnice u Pakracu koji se provode kroz Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, a sufinancirani su od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske u iznosu od 43.235,00 €. Ukupan iznos projekta je oko 47.000 €, a izvođač radova je firma Doln d.o.o. Grad Pakrac sufinancira razliku sredstava. Očekivani rok završetka radova je do kraja godine.

gradska vijecnica sve

Radovi se izvode na zgradi stare gradske vijećnice, jednokatnoj građevini kasnobaroknog stila, sagrađenoj u vrijeme grofova Jankovića Daruvarskih 1771. godine, a na pročelju i danas ponosno stoji godina gradnje. Ova zgrada s trijemom, zabatom okrenutom prema ulici, ubraja se među najstarije očuvane povijesne građevine Pakraca i predstavlja jedan od važnih povijesnih simbola te urbane cjeline. Građevina ima nepravilan tlocrtni oblik, a locirana je uzdužno na parceli. Glavni ulaz je iz ulaznog trijema na uličnoj (sjeverno-istočnoj) strani, iz pravca gradske šetnice. Ulazno pročelje je u prizemlju raščlanjeno s tri zidana stuba koja formiraju dva polukružno završena otvora, dok je sa bočnih strana po jedan polukružni otvor čiji se luk naslanja na zid. Ovaj prolaz, odnosno trijem, nadsvođen je baldahinskim svodom.

U unutrašnjosti, u najvećoj prostoriji na prvom katu, sačuvan je danas posljednji baroknim štukaturama ukrašen strop u Pakracu. Zgrada je izvorno imala funkciju općine, iako se zbog prilično nepravilnog oblika postavlja pitanje o njenoj izvornoj namjeni. Nakon iseljenja općine, ovdje je sredinom 20. stoljeća bio smješten gradski muzej koji je djelovao desetak godina da bi potom prestao s radom, a muzejska zbirka koja se ovdje čuvala jednostavno je nestala. Danas u ovom prostoru djeluje Turistička zajednica Grada Pakraca uz nekoliko gradskih udruga.

gradska vijecnica druga