komunalac varat

Dva nova aparata za povratnu ambalažu montirana su i danas stavljena u pogon na Gavrinici, u dvorištu pakračkog komunalnog poduzeća. Aparati korisnicima omogućavaju da svakim radnim danom, od 7 do 14 sati predaju svoju ambalažu i zatim s dobivenom ceduljicom preuzmu iznos povratne naknade na blagajni Komunalca.

Aparati funkcioniraju zasebno, tako da je moguće koristiti oba istovremeno, a u slučaju eventualnih poteškoća u njihovom radu ili potrebe za pražnjenjem, korisnicima će na raspolaganju biti djelatnik Komunalca, Dario Varat.

komunalac strojevi