spomenik

Ministarstvo hrvatskih branitelja i Grad Pakrac organiziraju javnu tribinu „Programi i projekti Ministarstva hrvatskih branitelja vezani za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata te članove njihovih obitelji“ koja će se održati u petak, 5. travnja s početkom u 18 sati u Gradskoj vijećnici – kurija Janković.

Na tribini će se raspravljati o sljedećim temama:

- predstavljanje novog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i tumačenja vezana za primjenu zakona;
- zdravstveni programi i preventivni zdravstveni sistematski pregledi hrvatskih branitelja;
- preventivne aktivnosti u cilju zaštite zdravlja i kvalitete življenja hrvatskih branitelja i
stradalnika Domovinskog rata;
- programi rehabilitacije;
- pravna, socijalna i psihološka pomoć;
- mogućnosti školovanja, zapošljavanja i sl.;
- korištenje Javnih ustanova Veteranskih centara Ministarstva hrvatskih branitelja u Daruvaru, Petrinji, Sinju i Šibeniku i Smještajno-rehabilitacijskoj ustanovi Doma hrvatskih veterana u Lipiku.