Stipendije 2 1024x614 c 750x450 c

Grad Pakrac na svojoj službenoj internetskoj stranici objavio je poziv svim redovnim i redovitim studentima druge, treće, četvrte i pete godine studija, koji imaju prebivalište dulje od tri godina na području Grada Pakraca i studiraju u Republici Hrvatskoj, da podnesu prijavu za stipendiranje studenata u novoj akademskoj godini 2023./2024. iz programa Grada Pakraca. Prijaviti se mogu i studenti prve godine studija koji imaju prebivalište na području Grada najmanje pet godina, a  ispunjavaju socijalni kriterij.

Nakon provedenog postupka istraživanja tržišta rada, gdje poslodavci i zainteresirana javnost nisu iskazali interes za deficitarnim zanimanjima, za akademsku godinu 2023./2024. nema utvrđenih deficitarnih zanimanja. Nastavljaju se stipendirati postojeći stipendisti deficitarnih zanimanja Grada Pakraca ukoliko zadovoljavaju uvjete iz ugovora.

Socijalni kriterij podrazumijeva deset  mjesečnih stipendija u iznosu od 53,09 eura mjesečno, počevši od listopada. Za studente medicine svih godina studija koji imaju prebivalište na području Grada Pakraca u neprekidnom trajanju najmanje dvije godine, predviđene su stipendije u iznosu od 159,27 eura.

Svi postojeći stipendisti Grada Pakraca za nastavak korištenja stipendije moraju ispuniti uvjet redovnog i redovitog upisa slijedeće akademske godine što dokazuju dostavljanjem potvrde ili uvjerenja o upisu akademske godine (na kojoj je vidljiv studij, smjer i godina studija – iz referade) na temelju odredbi iz ugovora, a najkasnije tijekom natječajnog razdoblja za dodjelu stipendija u nadolazećoj akademskoj godini.

Stipendisti koji su imali obvezu polaganja završnih ispita preddiplomskog studija nakon 3. godine studija, upisom 4. godine studiranja, odnosno 1. godine diplomskog studija dostavljanjem potvrde o upisu ispunjavaju uvjete za nastavak primanja stipendije.

Stipendisti koji su upisali apsolventsku godinu studija također su dužni dostaviti potvrde o upisu iako tijekom iste neće primati stipendiju. U tom slučaju rok za završetak studija, apsolviranje, priznaje se u trajanju jedne akademske godine.

Krajnji rok za podnošenje prijava je do 3. studenog do 10 sati, za studente medicine do 6. studenog, a osim na internetskim stranicama Grada, sve informacije zainteresirani mogu dobiti u gradskoj upravi.
Prijave je potrebno dostaviti se na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac, ured 128, Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo, poštom ili osobno; od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 14 sati, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Stipendiranje studenata 2023/2024.“.