županija Dan državnosti 2024

kandlaberi Bolnička

Gradska uprava na svojoj mrežnoj stranici objavila je Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o uređenju prometa na području Grada Pakraca.

Riječ je o dokumentu koji na 16 stranica kroz 62 članka uređuje organizaciju prometa na području Grada Pakraca  konkretno nabrajajući prometnice zatvorene za automobilski promet (šetnice), jednosmjerne prometnice, javne parkirališne površine i uvjeti njihova korištenja, prometnice s prednošću prolaza i slično.

Marijan Malogorski, pročelnik Odjela za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Pakraca, pojasnio je da nekih bitnih novina u ovoj odluci u odnosu na postojeće stanje nema. U odnosu na važeću takvu odluku iz 2009. godine, uz nekoliko naknadnih manjih izmjena, ova odluka uvažava građevinske radove izvedene na prometnicama nakon tog razdoblja kao što je izgradnja šetnice u središtu grada, usklađuje regulativu sa stvarnim stanjem u praksi te zakonske izmjene vezane uz promet. Nema promjena niti u dijelu regulacije prometa o kojoj se neko vrijeme razmišljalo nakon izgradnje šetnice, konkretno da se Ulica braće Radić pretvori u dvosmjernu.    

S gradske mrežne stranice pozivaju predstavnike zainteresirane javnosti (građani, trgovačka društva, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove) da najkasnije do 23. veljače na propisanom obrascu objavljenom uz Prijedlog Odluke dostave svoje prijedloge i mišljenja, osobno ili poštom odnosno elektroničkom poštom.  

Prijedlozi i mišljenja pristigli u roku bit će razmotreni, a oni prihvaćeni bit će uvršteni u Konačni prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Grada Pakraca koji će se proslijediti Gradskom vijeću na usvajanje.

županija Dan državnosti 2024