Mlade obitelji 1

Grad Pakrac je raspisao novi Javni poziv mladim obiteljima na podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca. Kao i u prethodne dvije godine pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji će se financirati kroz četiri mjere i to financijska pomoć mladoj obitelji pri kupnji građevinskog zemljišta, pri kupnji stambenog objekta, pri izgradnji stambenog objekta i pri rekonstrukciji stambenog objekta.

Korisnici sredstava po ovom pozivu su mlade obitelji kojima se u smislu ovog poziva smatra bračna ili izvanbračna zajednica koju čine podnositelj zahtjeva i njegov bračni ili izvanbračni drug i djeca, ukoliko ih imaju, odnosno jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj, pod uvjetom da barem jedan od njih nije navršio 40 godina života prije raspisivanja javnog poziva.

Podnošenje zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom na ovaj javni poziv moguće je najkasnije do 31.10.2022. godine ili do iskorištenja sredstava, a u gradskom proračunu je ove godine za tu namjenu planirano 350.000 kuna. Zahtjevi se podnose u pisanom obliku na propisanim obrascima na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Mlade obitelji“.

Svi obrasci i detaljne informacije o Javnom pozivu dostupne su na https://pakrac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-na-podnosenje-zahtjeva-za-dodjelu-financijskih-sredstava-radi-rjesavanja-vlastitog-stambenog-pitanja-na-podrucju-grada-pakraca-3/ ili osobno u zgradi gradske uprave na Trgu bana J. Jelačića 18, uredu 127 (Marija Martinelli).

Program potpore mladim obiteljima radi rješavanja stambenog pitanja na području Grada Pakraca započeo je 2020. godine i kroz ovu mjeru je pomoć ostvarilo ukupno 87 obitelji, a Grad Pakrac je za tu namjenu kroz dvije godine izdvojio nešto više od milijun  kuna.