konferencija glavna

„Ovim projektom, osim što želimo raznim novim sadržajima za mlade na području Pakraca potaknuti na njihov ostanak, želimo postići i da već postojeći subjekti u lokalnom turizmu još više surađuju. Imamo jako puno kvalitetnih sadržaja, a zajedno mogu biti još kvalitetniji. Stoga nam je cilj da se ljudi upoznaju, da im pomognemo u radu i da na kraju ojačamo turističku ponudu“, rekao je jučer na početnoj konferenciji Zvonimir Miler, predsjednik udruge za održivi razvoj, šport i rekreaciju „CRO OUTDOOR“, nositelja projekta „Ruralno je popularno!“ ukupne vrijednosti 112.000 kuna održanoj u konferencijskoj sali Hotela Pakrac.

konferecija 4

Projekt koji će se provoditi sljedećih 12 mjeseci predstavio je njegov voditelj Šimun Krajina rekavši kako je projekt sufinanciran od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 75.000 kuna, Grada Pakraca u iznosu od 33.000 kuna te 4.000 kuna od Turističke zajednice Grada Pakraca. Sve aktivnosti bit će usmjerene prema mladima od 18 do 30 godina koje će se pokušati kroz razne edukacije, radionice, osposobljavanja i obilaske potaknuti na ostanak u ruralnoj sredini.

konferencija 2

Osim zapošljavanja jedne osobe za provedbu projekta, osigurana su sredstva i za nabavu opreme za provedbu edukativnih aktivnosti „Sigurno kretanje i boravak mladih u prirodi“, „Zdravi turizam“ te opreme za provedbu aktivnosti „Upoznaj tradicijsku gastronomiju“. Uz to, osigurana su sredstva za dobivanje licenci za nositelje i organizatore turističkih sadržaja u prirodi, potpore za polaganje ispita za voditelja poslovnice turističke agencije (za dvije osobe), te za provedbu zasebne radionice u organizaciji HGSS-a „Sigurno kretanje i boravak mladih u prirodi“.

konferencija 3