agl strosmajerova 10 21

Posljednji dan rujna je bio ujedno 581. dan ugovorenog roka radova na pakračko-lipičkoj aglomeraciji. U proteklih 68 posto ugovorenog razdoblja, prema izvješću Gorenjske gradbene družbe Kranj, od ugovorenih 146,7 milijuna kuna odrađeno je radova u vrijednosti 98,3  milijuna ili 67 posto ugovorene cijene. 

U tih bezmalo šest stotina dana GGD i kooperanti ugradili su 35,5 km cjevovoda kanalizacije, što je 71 posto od planiranih 49,8 km. Istovremeno su ugradili 30,2 km vodoopskrbnih cjevovoda ili 83 ugovorenog obima od 36,4 km. Na izgrađenoj mreži ugrađeno je 1150 kanalizacijskih kućnih priključka ili 58 posto ukupno ugovorenih, kao i 950 novih vodomjernih okana ili 72 posto od ukupno ugovorenih.

Iz GGD-a tvrde da asfalterski radovi prate građevinske radove i nema otvorenih većih makadamskih površina. U Lipiku su asfalterski radovi odrađeni na 98 posto površina kada je u pitanju nosivi sloj, odnosno 70 posto habajućeg. U Pakracu je taj postotak nešto manji: 80 posto nosivi i 50 posto habajući.

Do kraja godine planiraju u potpunosti završiti radove na vodoopskrbi uključujući i priključke na 1325 kuća te 87 posto na kanalizaciji, pri čemu bi ostali radovi na sjeverozapadu Pakraca, Kusonjama i Japagi. Također u Lipiku planiraju u potpunosti asfaltirati sve površine s oba sloja, a u Pakracu doći na 90 posto.

agl šuškova 10 21