sudionici rasprave

Hrvatske šume sijeku drvene mase manje od godišnjeg prirasta, nebrojeno smo puta pročitali u medijima  izjave njihovih čelnika raznih razina kao odgovor na prigovor javnosti na temu devastacija šuma. I ovog četvrtka u Šumariji Pakrac je to izgovorio dipl. ing. šum. Dražen Husak iz Odjela za uređivanje šuma Uprave šuma Bjelovar, prilikom  prezentacije javnosti Prijedloga programa gospodarenja za Gospodarsku jedinicu „Pakračka gora – Zapadni Papuk“ Iz njegovog izlaganja proizlazi da je u narednih deset godina plan u toj gospodarskoj jedinici, jednoj od dvije kojim gospodari Šumarija Pakrac,  sjeća   302.000 kubnih metara drvene mase, a očekivani prirast je oko 360.000 kubnih metara tako da se posiječe oko 80 posto godišnjeg prirasta drvne mase čija masa na toj gospodarskoj jedinici je procijenjena na oko 1,3 milijuna kubika, od čega su najveće zalihe bukve, hrasta kitnjaka i graba koje čine oko milijun kubika te zalihe. 

zgrada šumarije

Inače  Gospodarska jedinica „Pakračka gora – Zapadni Papuk“  obuhvaća područje veličine 5765 hektara, a omeđeno je prometnicama Pakrac-Požega (do Bučja), odnosno Pakrac-Daruvar obuhvaćajući i Sirač. Plan gospodarenja, kako je objasnio stručnjak Hrvatskih šuma ne odnosi se samo na sječu  već na ukupno gospodarenje prostorom što podrazumijeva uzgojne radnje, uklanjanja prizemnog grmlja i korova, ali i sve druge aspekte življenja ljudi na tom prostoru kao što su vode, poljoprivredna proizvodnja, rekreacija…

Husak je istaknuo da Hrvatske šume posjeduju službeni certifikat međunarodnog tijela Vijeća za nadzor šuma (FSC) što predstavlja potvrdu da šumom gospodare ekološki odgovorno, društveno korisno i ekonomski održivo i on vrijedi za sve podružnice uprave šuma kao i kupce sirovina kupljenih od Hrvatskih šuma. Inače, kako je rekao Husak, na ovim prostorima povijest organiziranog gospodarenja šumama je stara 250 godina. 

Sudjelovanjem javnosti prilikom postupka izrade dugoročnih planova gospodarenja šumama, Hrvatske šume  žele pravovremeno pružiti informaciju, odgovoriti na pitanja i svima pružiti mogućnost uključivanja u postupak. No, Javna rasprava u Pakracu nije izazvala interes jer su osim stručnjaka Hrvatskih šuma pozivu se odazvalo samo nekoliko vanjskih čimbenika poput predstavnika županijske uprave, Ureda za zaštitu prirode i Voda Lipik tako da je vođena rasprava bila odviše stručna i teško razumljiva laicima.

U uvodnom dijelu je istaknuto  da Šumarija Pakrac ima trenutno 38 zaposlenika, gospodari s oko 13,5 tisuća hektara  površine u kojima godišnje posiječe oko 50 tisuća kubnih metara drvene mase. 

DRVO TRI KRIŽA