Grad Pakrac natječaji

U daljnjem tekstu donosimo Javne natječaje za prodaju pokretnina u vlasništvu Grada Pakraca.

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju radnog stroja malčera „MKM INO BREŽICE“

 • PREDMET PRODAJE:

Prodaje se rabljeni malčer „MKM INO BREŽICE“, vlasništvo Grada Pakraca, godina proizvodnje 2015., radne širine 160 cm.

Početna cijena: 6.000,00 kuna.

 • UVJETI PRODAJE:
 • Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe.
 • Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.
 • Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 • Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je 30 (trideset) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
 • Predmet prodaje se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.
 • SADRŽAJ PONUDE:

           Ponuda mora sadržavati:

 • podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
 • iznos ponuđene cijene u kunama, koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja.
 • PRILOZI UZ PONUDU:
 • fizičke osobe – preslika osobne iskaznice
 • obrtnici – preslika izvatka iz obrtnog registra
 • trgovačka društva – preslika izvatka iz sudskog registra
 • OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:
 • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju malčera - ne otvarati",
 • rok za dostavu ponuda do 17. lipnja 2021. g.
 • POSEBNE NAPOMENE:
 • o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja,
 • prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
 • razgledavanje predmeta prodaje može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (mob. 099 443 1512),
 • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Pakraca

 • PREDMET PRODAJE:

Prodaje se rabljeno vozilo u vlasništvu Grada Pakraca:

Kategorija vozila: M1 – putničko vozilo (kombi)

Marka vozila, tip i model vozila: FORD EDL TRANSIT

Broj šasije: WF0HXXGBVHVA13919

Oblik karoserije: zatvoreni

Snaga motora: 63kW

Vrsta motora: Diesel

Zapremnina motora: 2496 cm3

U prometu od: 1997. g.

Proizvođač: FORD

Registracija: odjavljen 23.06.2020. g.

Boja vozila: Crvena 

Mjesta za sjedenje: 9

Broj prijeđenih kilometara: 180 645 km

Početna cijena: 10.000,00 kuna

 • UVJETI PRODAJE:
 • Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe.
 • Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene koja ne može biti niža od početne. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljnji postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka javnog nadmetanja biti posebno obaviješteni pisanim putem.
 • Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 • Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je 30 (trideset) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
 • Predmet prodaje se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.
 • SADRŽAJ PONUDE:

           Ponuda mora sadržavati:

 • podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
 • iznos ponuđene cijene u kunama, koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja.
 • PRILOZI UZ PONUDU:
 • fizičke osobe – preslika osobne iskaznice
 • obrtnici – preslika izvatka iz obrtnog registra
 • trgovačka društva – preslika izvatka iz sudskog registra
 • OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:
 • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju vozila (kombi) - ne otvarati",
 • rok za dostavu ponuda je najkasnije do 17. lipnja 2021. g.
 • POSEBNE NAPOMENE:
 • o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja,
 • prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
 • razgledavanje predmeta prodaje može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (mob. 099 443 1512),
 • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju rabljene čistilice u vlasništvu Grada Pakraca

 • PREDMET PRODAJE:

Prodaje se rabljena čistilica u vlasništvu Grada Pakraca:

Marka vozila, tip i model vozila: RAVO, 2005 ST, C-220570

Kategorija vozila: RS

Broj šasije: XL9R25004T0020006

Oblik karoserije: Čistilica

Snaga motora: 59kW

Vrsta motora: Diesel

Zapremnina motora: 2900 cm3

U prometu od: 1996. g.

Proizvođač: RAVO

Registracija: odjavljena 18.09.2019.

Boja vozila: Narančasta

Mjesta za sjedenje: 2

Broj osovina: 2

Širina (mm): 1400

Duljina (mm): 5020

Visina (mm): 2000

Broj radnih sati: 050310 h

Početna cijena: 8.000,00 kuna

 • UVJETI PRODAJE:
 • Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe.
 • Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene koja ne može biti niža od početne. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljnji postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka javnog nadmetanja biti posebno obaviješteni pisanim putem.
 • Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 • Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je 30 (trideset) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
 • Predmet prodaje se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.
 • SADRŽAJ PONUDE:

           Ponuda mora sadržavati:

 • podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
 • iznos ponuđene cijene u kunama, koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja.
 • PRILOZI UZ PONUDU:
 • fizičke osobe – preslika osobne iskaznice
 • obrtnici – preslika izvatka iz obrtnog registra
 • trgovačka društva – preslika izvatka iz sudskog registra.
 • OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:
 • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju čistilice - ne otvarati",
 • rok za dostavu ponuda je najkasnije do 17. lipnja 2021. g.
 • POSEBNE NAPOMENE:
 • o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja,
 • prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
 • razgledavanje predmeta prodaje može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (mob. 099 443 1512),
 • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

GRAD PAKRAC