Deratizacija VKJ 13

Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije temeljem ugovora s Gradom Pakracem za sutra (petak) su najavili početak proljetne sustavne deratizacije Grada Pakraca koja bi trebala trajati do kraja ovog mjeseca, objavljeno jer na službenoj gradskoj stranici. Sustavna deratizacija provodi se planiranjem blokova koji započinju od periferije prema središtu sistemom koncentričnih krugova ili obrnuto. Količina izloženih zatrovanih mamaca ovisi o utvrđenom stupnju onečišćenja  površine prostora ili objekta.

Uz deratizaciju stambenih jedinica paralelno se provoditi i deratizacija javnoprometnih površina, trgova, parkova, deponija …

Suzbijanje štetnih glodavaca provest će se izlaganjem zatrovanih mamaca najmanje u i oko stambenih objekata na sva mjesta gdje se obično pojavljuju (podrumi, dvorišta, tavani ...). Deratizacijske meke se postavljaju u deratizacijske kutije ili u aktivne rupe štetnih glodavaca.

Aktivna tvar (rodenticidi) kojom će se provoditi deratizacija dovodi do sporog unutarnjeg krvarenja i brzog ugibanja glodavaca. Znaci otrovanja se ne uočavaju, nego dolazi do opće iznemoglosti. Rodenticidi sadrže gorku tvar, što pripravak čini nejestivim (odbojnim) za ljude i kućne ljubimce te na taj način smanjuje rizik od njegovog slučajnog unosa. 

Vlasnicima ili članovima stambenih jedinica koje ovlaštene osobe za provođenje deratizacije ne zateknu kod kuće u trenutku provođenja mjere deratizacije ostaviti će obavijesti u poštanske sandučiće s brojevima telefona zbog dogovora novog termina provođenja mjere deratizacije.

Plan rada kojeg objavljujemo tabelarno na kraju ovog teksta podložan je promjenama u slučaju loših vremenskih uvjeta ili drugih opravdanih razloga.

Tablica deratjpg

OGLAS B1