zgrada županije

Župan Alojz Tomašević objavio je javne pozive za dodjelu potpora iz županijskog proračuna poduzetnicima na području turizma, poljoprivrede i za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Požeško-slavonske županije u 2021. Prihvatljivi prijavitelji mjere su poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj, odnosno mikro i mali subjekti u stopostotnom privatnom vlasništvu koji imaju registrirano sjedište/prebivalište na području Požeško-slavonske županije.

Korisnici moraju imati minimalno jednu zaposlenu osobu prilikom prijave na natječaj, zaposlenog na puno radno vrijeme što uključuje i vlasnika/vlasnicu obrta na dan prijave na Javni poziv.

Ublažavanje posljedica Covida

Po pitanju poziva za ublažavanje posljedica epidemije Covida prihvatljivi troškovi/aktivnosti su sufinanciranje nabave opreme u dugotrajnu imovinu, repromaterijal, sitnog inventara i sredstava za zaštitu ljudi od koronavirusa, prilagodbe prostora u cilju provođenja protuepidemijskih mjera, nabava sirovina i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti (samo u prerađivačkoj djelatnosti) te ostalih troškova vezanih za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19. Prihvatljivi troškovi su oni koji su nastali nakon 1. prosinca 2020. godine, a kao dokaz se dostavlja preslika računa koja glasi na podnositelja prijave i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje nabavljene opreme/repromaterijala/sitnog inventara/potrošnog materijala. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi 20.000 kuna, a najmanji iznos potpore je 2.000 kuna. Prijave se zaprimaju do 31. ožujka.

Potpore u poljoprivredi

Program potpora poljoprivredi na području županije idu u dva pravca; potpore za primarnu poljoprivrednu proizvodnju  i potpore za ruralni razvoj. Obuhvaćaju slijedeće mjere: kupovina mehanizacije, strojeva i opreme, biljna proizvodnja, stočarska proizvodnja, pčelarstvo i prihrana pčelinjih zajednica te analize tla, poljoprivrednih proizvoda i stočne hrane, samozapošljavanje mladih poljoprivrednika na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu, kao i potpore male vrijednosti namijenjen za sudjelovanje na domaćim sajmovima i manifestacijama, odnosno za certificiranje i marketinšku pripremu proizvoda te za adaptaciju i opremanje objekata za preradu i prodaju vlastitih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu. U proračunu za ovu godinu predviđeno je ukupno 1.350.000 kuna.

Program potpore turizmu

Svrha Programa poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Požeško-slavonske županije u 2021. godini je poticanje na bavljenje turističkom djelatnošću u cilju povećanja broja smještajnih kapaciteta, povećanje kategorije/kvalitete smještajne ponude i povećanje turističkog prometa radi stvaranja preduvjeta za kontinuirani razvoj turizma na području Požeško-slavonske županije.

Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta u županijskom proračunu su predviđena u iznosu od 300.000 kuna i odnose se na otvaranje novih smještajnih objekata i/ili povećanje kapaciteta postojećih smještajnih objekata, prijelaz iz manje u višu kategoriju (zvjezdice, sunce) kao i prijelaz iz jedne vrste/skupine u kategorije sa oznakom sunca i zvjezdica – rekategorizacija.

Maksimalan iznos potpore po korisniku za svaki novoregistrirani turistički ležaj je do 5.000 kuna, a kod povećanja kategorije/kvalitete smještaja iz niže u višu kategoriju iznos potpore je 1.000 do 2.000 kuna po turističkom ležaju.

Potpuni sadržaj javnih poziva kao i obrasce za kandidiranje, zainteresirani mogu naći na službenim stranicama županije www.pszupanija.hr.

Fotografija: Zgrada Požeško-slavonske županije (Google)

OGLAS B1