savjet mladih 2018

Temeljem odluke Gradskog vijeća, gradska uprava objavila je Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pakraca. Rok za prijavu kandidata je 27. ožujka. Kandidature za članove i zamjenike Savjeta mladih mogu istaknuti udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija i neformalne skupine od najmanje 20 mladih.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo s ciljem uključivanja mladih u javni život te promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na području Grada. Ima 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika pri čemu i svaki član ima zamjenika koji se temeljem kandidatura biraju istovremeno kad i članovi.

U Savjet mladih Grada Pakraca mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Pakraca, koje u trenutku podnošenja kandidatura imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina.

Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće na vrijeme od tri godine.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja podnose se u pisanom obliku na propisanim obrascima (www.pakrac.hr) uz obveznu izjavu o prihvaćanju kandidature svakog pojedinog kandidata i zamjenika i dostavljaju se na adresu Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Pakraca“.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti u gradskoj upravi na telefon 411-454 ili osobno u uredu 128.

Posljednje tri godine predsjednik savjeta mladih je bio Ivan Švasta, a članovi Kristina Grgić, Antonio Ivanović, Vilim Svjetličić i Kristina Špelić, dok su zamjenici bili Stefani Čenan, Leonardo Luksetić, Karlo Rek, Patrik Sabo i Grgur Špančić. Prije tri godine Švasta je zamijenio dotadašnjeg predsjednika Savjeta Denisa Relotu.

Poziv za isticanje kandidatura za izbor u Savjet mladih 2018. godine je radi manjka interesa za kandidiranja morao biti objavljen dva puta.

OGLAS B1