banner delfin od 1.2.20224. - 31.7.2024.

Odlukom Stožera Civilne zaštite RH, od 23. prosinca je zabranjeno napuštanje županije na kojoj građani imaju prijavljeno prebivalište ili boravište i ta odluka će vrijediti najmanje do 8. siječnja. Iz ove odluke izuzeti su zaposlenici koji se moraju kretati radi obavljanja poslova održavanje prometa ili opskrbe, zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitarnog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe, odvodnje, opskrbe energentima o čemu im poslodavac treba izdati potvrdu na propisanom obrascu.

Svi ostali koji imaju opravdanu potrebu za putovanjem za to moraju tražiti propusnicu, izvijestio je Marijan Širac, načelnik Stožera CZ Grada Pakraca naročito naglašavajući da propusnice ne izdaje više gradski stožer, odnosno gradska uprava kako je to bilo proljetos već županija mailom na slijedeću adresu, propusnice@pszupanija, odnosno kontaktirat se može telefonom 034 290 228, ili mobitelom 099 4036 337.

„Zahtjevi za izdavanje propusnica upućuju se županijskim stožerima prema mjestu prebivališta ili boravišta osobe koje podnosi zahtjev, odnosno Ravnateljstvu civilne zaštite, ako se radi o drugom opravdanom razlogu putem sustava e-Propusnice (dostupnog na adresi https://epropusnice.gov.hr/). Iznimno, u slučaju da podnositelj zahtjeva nema mogućnosti pristupa sustavu e-propusnice, zahtjev se može uputiti putem elektroničke pošte na mail adresu nadležnog stožera. U tom slučaju zahtjev treba sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, OIB, adresa stanovanja (ulica i kućni broj, mjesto/grad, županija), relacija putovanja (mjesto/grad polazišta i mjesto/grad odredišta putovanja) i obrazloženje opravdanosti zahtjeva„ piše u uputama Stožera CZ RH.

Više informacija o postupku i radnom vremenu možete pronaći na službenoj županijskoj stranici (ps zupanija).

banner delfin od 1.2.20224. - 31.7.2024.