Na središnjem pakračkom trgu održano je danas informativno-promotivno događanje u organizaciji udruge „Delfin“, simbolično nazvano „Pet do podne“, koje ima za cilj obilježiti Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama te osvijestiti širu javnost o potrebi važnosti ukazivanja na sve oblike nasilnog ponašanja u zajednici.

Dio je to projekta „Sigurna kuća – podizanje kvalitete psihosocijalne podrške i boravka“ u vrijednosti milijun i pol kuna, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, čiji su nositelji Grad Bjelovar i Centar za cjeloživotno učenje i kulturu iz Bjelovara, a jedan od partnera na projektu je pakračka udruga „Delfin“. „Cilj projekta je unaprijediti socijalne usluge za žrtve obiteljskog nasilja kroz unaprjeđenje usluga psihosocijalne podrške, dežurstva, smještaja, anonimnog savjetovanja, kao i kroz aktivnosti prevencije, jačanja kapaciteta stručnjaka te senzibilizaciju javnosti“, rekla je Mirjana Bilopavlović, koordinatorica udruge “Delfin“.

„Problem nasilja nad ženama je sveprisutan i želja nam je na ovaj način osvijestiti građanke i građane da nisu sami u onim trenucima kad je to najpotrebnije, kad ne znaju kamo i kome se obratiti“, rekao je Slobodan Kaličanin iz bjelovarskog Centra.

Podršku ovom projektu dala je i saborska zastupnica SDP-a Martina Vlašić Iljkić iz Požege, rekavši da je naša županija jedna od šest županija u Hrvatskoj koja nema „sigurnu kuću“, ali radi se na tome da ju uskoro dobije. „Važno je i da lokalna i regionalna zajednica osiguraju psihosocijalnu podršku ženama ne samo u „sigurnoj kući“, nego i nakon izlaska iz nje, a nadam se da će se realizirati i telefonski SOS broj na nacionalnoj razini, kao pomoć žrtvama obiteljskog nasilja“.

Podsjetimo, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se u spomen na tri žene ubijene tijekom brakorazvodne parnice na zagrebačkom općinskom sudu 22. rujna 1999. godine, a taj događaj bio je povod da se izradi zakonodavni okvir koji potiče društvo i institucije na intenzivno bavljenje ovim problemom te na njihovu međusobnu suradnju i aktivnost.