Lokalna razvojna agencija Poduzetnički centar Pakrac organizira besplatne edukacije u sklopu projekta „Otvori vrata svijeta rada“ financirane iz Europskog socijalnog fonda za nezaposlene pripadnike ranjivih skupina: dugotrajno nezaposlene osobe (mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 29 godina nezaposleni iznad 12 mjeseci), žene, mladi (od 15 do 29 godina), hrvatski branitelji, članovi obitelji stradalnika/ca Domovinskog rata, djeca HRVI (stariji od 15 godina), djeca dragovoljaca Domovinskog rata (stariji od 15 godina), osobe s invaliditetom, nacionalne manjine, osobe od 50 godina i starije, pripadnici ostalih ranjivih skupina.

Nezaposleni imaju priliku osposobiti se za rukovanje radnim strojevima poput bagera, dizalice, utovarivača, viličara, traktora i motorne pile, zatim osposobljavanje u IT sektoru koje predviđa mogućnost online edukacija za: programera internet aplikacija, 3D dizajnera, CAD specijalista, WEB dizajnera, sistemskog i mrežnog administratora, dok se u području zdravstva nude tečajevi za fizioterapeute za dodatne fizioterapeutske vještine

Sve zainteresirane osobe mogu se prijaviti u LRA Poduzetnički centar na broj telefona 290 653.