Gradski stožer civilne zaštite Pakraca, u dogovoru s Vatrogasnom zajednicom i dobrovoljnim vatrogasnim društvima, od danas dozvoljava paljenje vatre radi spaljivanja biljnog korova na otvorenom, izvijestio je načelnik Stožera Marijan Širac.

Iz Stožera skreću pozornost da prije svakog paljenje treba osigurati sigurnosne uvjete te o tome obavijestiti nadležni DVD.

Odluku zabrane paljenja vatre na otvorenom, gradski Stožer CZ donio je na sjednici 23. ožujka.

Kako su posljednjih tjedana na Požeštini učestali požari na otvorenom nastali upravo kao posljedica spaljivanja biljnog korova, iz Policijske uprave stalno upozoravaju građanstvo na neophodne mjere prilikom tih radnji.

Skreće se pozornost na slijedeće:

-mjesto na kojem se pali vatra ili se spaljuju grane i ostali biljni otpad mora biti dovoljno udaljeno od objekata, krošanja stabala, kao i od električnih vodova i njihovih stupova da ih plamen ili prelijetanje iskri ne mogu zahvatiti;

-tlo na kojem se loži vatra ili se spaljuje granje i otpaci mora biti očišćeno od trave i drugog gorivog materijala te je mjesto spaljivanja potrebno izolirati ili na drugi način očistiti sigurnosni pojas u širini najmanje 5 metara;

-spaljivanju granja i otpadaka moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru, a uz sebe trebaju imati sredstva i opremu za početno gašenje požara. Osoba koja je naložila vatru dužna ju je ugasiti i tek kad je vatra potpuno ugašena, a to se utvrđuje prebacivanjem pepela i polijevanjem vodom, smije napustiti to mjesto;

-zabranjeno je spaljivanje korova i loženja vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću;

-zabranjeno je u šumi i na udaljenosti 200 metara od šume spaljivati suhu travu, korov i druge tvari, kao i ložiti otvorenu vatru bez odobrenja pravne osobe koja gospodari šumom i šumskim zemljištem;

-ako osoba koja spaljuje korov i loži vatru na otvorenom prostoru ne može donijeti sigurnu procjenu može li tom vatrom ugroziti druge površine i objekte, dužna je obavijestiti najbližu vatrogasnu udrugu ili javnu vatrogasnu postrojbu, neposredno ili putem telefona, najmanje tri sata prije spaljivanja.